groene-grens

Mooi Binnenveld begint in 2018 met het beheer van de Groene Grens

Afgelopen week is met de gemeente Veenendaal en Staatsbosbeheer afgesproken dat Mooi Binnenveld in het komende jaar het beheer van de Groene Grens over gaat nemen. De Groene Grens is een gebied van 40 hectare dat aansluit aan de noordzijde van de Binnenveldse Hooilanden.
Dit biedt ons een unieke kans om ons idee van lokale natuurbescherming in de praktijk te brengen.

Bijzondere soorten

In de Groene Grens ontwikkelen zich hele mooie schraalgraslanden. Bijzondere soorten zijn onder meer parnassia, teer guichelheil, vetblad, rietorchis, moeraswespenorchis en spaanse ruiter. We voelen de verantwoordelijkheid om deze bijzondere natuur nog verder te versterken.
Het beheer is nu nog in handen van Staatsbosbeheer. Wij gaan het beheer nauw afstemmen met de grondeigenaren, de gemeente Veenendaal en Staatsbosbeheer. Omdat de Groene Grens binnen de gemeente Ede ligt is ook deze gemeente nauw betrokken.

Vertrouwen

Dat we de Groene Grens mogen gaan beheren is iets waar we als vereniging trots op mogen zijn! Het zegt veel over het vertrouwen dat de andere partijen hebben in de deskundigheid en capaciteit van onze organisatie. Tegelijk geeft het ons een serieuze verantwoordelijkheid, want we moeten nu wel aan de slag. Dat willen we in ieder geval gaan doen in nauwe samenspraak en bij voorkeur samenwerking met omwonenden en vrijwilligers uit Veenendaal.

Met de gemeente Veenendaal en Staatsbosbeheer zullen we nog precieze afspraken maken over het beheer. Wat die inhouden en hoe dit we als vereniging gaan uitvoeren zal te lezen zijn in een van de volgende nieuwsberichten.

In een vorig nieuwsbericht is meer te lezen over de Groene Grens

Recent nieuws