Vacatures

Vrijwilligers

Vacatures:

    • Lid communicatiewerkgroep (website, nieuwsbrief etc.)
    • Coordinator excursies (aanvragen en gidsenplanning)
    • Lid van de kascontrole commissie (een van de twee)
    • Vrijwilligers zijn zeer welkom voor onder andere: Leiden van excursies, natuureducatie voor scholen, werkzaamheden zoals boompjestrekken, wilgen knotten, etc. Meldt U aan ovv Oproepvrijwilliger  via info@mooibinnenveld.nl

Vrijwilligers coördinatie:
Potentiële vrijwilligers zijn alle leden en certificaathouders, zij worden per e-mail benaderd. Anderen worden ook benaderd via website en nieuwsbrieven.

Stagiaires:
Mogelijkheden tot stage lopen bij Mooi Binnenveld bestaan, info@MooiBinnenveld.nl