Lokaal Draagvlak

Ingang Groene Grens NoordIMG-20190111-WA0002

De Groene Grens is een natuurontwikkelingsgebied met diverse mogelijkheden voor recreanten om het gebied te ontdekken. De verwachting is dat vooral inwoners van de nieuwe woonwijk Veenendaal-Oost in het gebied zullen recreëren. He gebied bestaat uit Groene Grens Noord en Groene Grens Zuid, recent in fase 3 verbonden door een brede strook nieuwe waterrijke natuur.

Omdat de Groene Grens een natuurgebied is met diverse kwetsbare natuurwaarden, zijn er wel een aantal voorschriften verbonden aan de toegang tot het gebied. Men mag wandelen op de daarvoor bestemde paden en honden zijn welkom in de Groene Grens, mits aangelijnd. Bij de entree van de Groene Grens Zuid is een speciale hondenlosloopplaats aangelegd, zodat honden zich daar kunnen uitleven. Vanwege de aanwezigheid van vele soorten broedvogels, hazen en reeën, mogen de honden in de rest van het gebied niet loslopen.

In overleg

Bij het beheer van een natuurgebied is een goede relatie met direct omwonenden en eigenaren van naastgelegen percelen belangrijk. Soms is er echter sprake van verschillende belangen. Dan is het zaak om met elkaar in gesprek te gaan en naar een goede oplossing te zoeken. Een voorbeeld hiervan is de wens van bewoners die op de Groene Grens uitkijken, om vrij uitzicht op het natuurgebied te houden. Spontane opslag van riet, wilgen en elzen zorgde er in de loop van de jaren voor dat dit uitzicht een stuk minder was geworden. Door met bewoners te overleggen over het belang van gecontroleerd snoeien voor de ontwikkeling van het natuurgebied, werd er een oplossing gevonden die beide partijen tevreden stelde. Die oplossing werd concreet gemaakt door het snoeien van opslag gezamenlijk te doen tijdens een werkdag. Deze werkdag heeft Mooi Binnenveld samen met de gemeentes Veenendaal en Ede eind september 2018 georganiseerd. Vrijwel alle directe omwonenden hebben op die prachtige zaterdag met veel enthousiasme gesnoeid en gezaagd en gaven aan dit zeker vaker te willen doen. Mooi Binnenveld gaat daarom enkele keren per jaar een soortgelijke werkdag organiseren om samen met vrijwilligers de handen uit de mouwen te steken in de Groene Grens.