Monitoring

De ontwikkeling van een nieuw natuurgebied moet natuurlijk goed in kaart gebracht worden. De uitgangssituatie voor planten en vogels is vastgesteld door resp. de deskundigen Franscisca Sival en Linus van de Plas, beiden van de KNNV afd. Wageningen.

In de komende jaren zal de monitoring worden voortgezet door deskundige vrijwilligers. Hier is een eerste monitoringplan opgesteld, voor de toekomstige terreinen van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnenveld.

Het plan is opgesteld in een samenwerking tussen een grote groep vrijwilligers. Direct in indirect zijn zijn verbonden aan: KNNV afdeling Wageningen, FLORON Gelderland, RAVON, Vlinderstichting, Weidevogelwerkgroep-Binnenveld Oost, Vogelwerkgroep Ede.

Er is een aanpak geschetst voor:
– flora en vegetatie,
– broedvogels,
– vissen en amfibieën,
– dagvlinders, nachtvlinders, libellen, sprinkhanen en overige insecten.

 

De inhoud van deze pagina wordt momenteel (dd april 2020) geactualiseerd door Fons Koomen en Peter Goedhart. De verwachting is dat  nog voor de zomer nieuwe, actuelere informatie beschikbaar komt  over de preciese monitoring van de Binnenveldse Hooilanden en welke rol daar Mooi Binnenveld, de vrijwilligers en andere betrokken organisaties in spelen.

 

 

 

monitoring