Monitoring

De ontwikkeling van een nieuw natuurgebied moet natuurlijk goed in kaart gebracht worden. De uitgangssituatie voor planten en vogels is vastgesteld door resp. de deskundigen Franscisca Sival en Linus van de Plas, beiden van de KNNV afd. Wageningen. In de komende jaren zal de monitoring worden voortgezet door deskundige vrijwilligers.