Bron 2 © Irma de Jager

Waterexcursie in de Binnenveldse Hooilanden

Zaterdag 1 juni j.l. hebben we de eerste water-excursie gedaan in de Binnenveldse Hooilanden met 10 deelnemers en 3 gidsen. Het was een prettige, diverse, kennisdelende groep mensen.

We noteerden de markante geologie van de Gelderse Vallei vanaf de voorlaatste ijstijd. De aanwezige kaarten illustreerden dit heel duidelijk.  Alsmede de opvallend snelle groei, ontwikkeling en afgraving van het veenpakket.  We hadden het over de menselijke geschiedenis van vervening en waterbeheer in het Binnenveld.  Centraal hierin het graven van de Grift en de verandering en manipulatie van de stromingsrichting van het water in de Grift en Kromme Eem.

Aandacht was er voor de tegengestelde belangen tussen het bisdom van Utrecht en het hertogdom van Gelre. Dit ging met name over de precieze inrichting van de Vallei, die hun grens vormde. Ook ging het over welk water het we wel voor natuurontwikkeling willen hebben en welk water niet. Welke maatregelen trof het Waterschap Vallei en Veluwe om die twee soorten water slim en praktisch van elkaar gescheiden te houden. Hoe herstelde het waterschap de Kromme Eem weer in ere. De spuiter bij de bak langs het Koekoeksbloempad demonstreerde mooi de centrale rol van de kwel vanuit het Veluwemassief en Utrechtse Heuvelrug.

Tijdens onze wandeling combineerden we de focus op water voortdurend  met vegetatie- en vogelobservaties.  Aan het einde kregen we nog enkele mooie ideeën en suggesties voor volgende excursies. De deelnemers waren enthousiast en gaven aan dat ze het gebied nooit eerder met “waterogen” hadden bekeken.

We gaan vast nog een keer een waterexcursie organiseren, dus als je denkt dat je iets gemist hebt… dat is waar maar er komt nog vast en zeker weer een kans.

Tekst: Ben Haagsma
Foto’s:   Irma de Jager

Recent nieuws