Kinderen in actie

Succesvolle excursies met leerlingen van basisscholen

Onlangs organiseerde Mooi Binnenveld voor een zevental groepen 7 of 8 van basisscholen in
Ede en Bennekom excursie-ochtenden in het gebied van Mooi Binnenveld.
Na een presentatie op de betreffende school door één van de begeleiders, fietsten de leerlingen met de leerkracht en soms een ouder naar knooppunt 13. Daar werden een aantal leuke dingen gedaan op het pad en aan de Veensteeg sloot bij knooppunt 13. Dingen zoals: waterdiertjes vangen met schepnetten aan een lange stok, en dezen met behulp van zoekkaarten op naam brengen, vogels spotten, veen uitpluizen en dit vergelijken met klei en zand en turf, en vliegbeestjes vangen en determineren.

In totaal namen 175 kinderen deel aan deze natuur-ervaring, waarbij velen voor het eerst kieviten zagen, of donsjongen van de meerkoet.
Er werden vlinders gevangen, enkele juffers, zweefvliegen, kevertjes en nog meer moois (die uiteraard weer werden vrijgelaten). Ook waterbeestjes als bootsmannetjes, vlokreeften, stekelbaarsjes, larven, slakken en dergelijke. Eénmaal werd een kleine modderkruiper opgevist (dan wel een jonge grote modderkruiper).
Geen van de kinderen viel in het water van de sloot, behalve een meester …. Zie bijgaande foto. Met dank aan alle 18 vrijwillige begeleiders, IVN-ers en leden van onze vereniging!

Tekst en foto’s: Gert van der Meer

Recent nieuws