Excursiemiddag Mooi Binnenveld 24 september

Zaterdagmiddag 24 september is er een excursie naar de Binnenveldse Hooilanden voor iedereen. Er is inmiddels veel gemaaid en het maaisel is weggehaald om o.a. Bokashi te maken (zie…

Recent nieuws

Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld stellen zich de ontwikkeling, het beheer en behoud van natuur in het Binnenveld ten doel. De Stichting beheert 50 hectare aangekocht via crowdfunding door leden. De Vereniging zorgt voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten zoals excursies, natuurwerkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, website, etc. Zie hier kaart gebied.

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Mededelingen

11 september – Open Monumentendag. Thema Duurzaamheid. Fietsexcursies met Mooi Binnenveld gids om 11.30; 13.30 en 15.30. Verzamelen bij de De Lynx Gerrit Zegelaarstraat 1, 6709 TA Wageningen.

24 september – Middag fiets- en wandelexcursie naar de Binnenveldse Hooilanden voor iedereen. Details volgen. Verzamelen bij knooppunt 13 om 13.30

15 oktober – Middag fiets- en wandelexcursie voor leden van Mooi Binnenveld. Details volgen.

30 november – Algemene Ledenvergadering voor leden van Mooi Binnenveld.

Contact