Het excursieseizoen is weer gestart!

De eerste excursies naar de Binnenveldse Hooilanden hebben al weer plaatsgevonden. De deelnemers hebben veel vogels gezien zoals kievit, grutto, tureluur, gele kwikstaart, graspieper, watersnip maar ook de eerste…

Recent nieuws

Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld stellen zich de ontwikkeling, het beheer en behoud van natuur in het Binnenveld ten doel. De Stichting beheert 50 hectare aangekocht via crowdfunding door leden. De Vereniging zorgt voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten zoals excursies, natuurwerkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, website, etc. Zie hier kaart gebied.

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Mededelingen

Abonneer u op de gratis Nieuwsbrief (boven). Hier de laatste.

De film Hooiland is nog te zien op NPO plus. Voor details, zie Hooiland – waar is de film te zien?

Programma excursies. Vertrekpunt is hoek Nieuwesteeg en Veensteeg (Knp 13) . Aanmelden is niet nodig. Gidsen zullen er zijn.

 

Zondag 21 april, 10.00 uur: Algemeen

Dinsdag 7 mei, 19.00 uur: Vogels

Zaterdag 11 mei, 6.00 uur: Vroege vogels

Zaterdag 18 mei, 9.00 uur: Vogels

Contact