Flora ontwikkeling in de Binnenveldse Hooilanden

Zeldzame planten hebben bij de inrichting van gebieden voor schraalgrasland vaak wat meer tijd nodig voor ze zich laten zien. In de Binnenveldse Hooilanden komt de ontwikkeling van bijzondere…

Recent nieuws

Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld stellen zich de ontwikkeling, het beheer en behoud van natuur in het Binnenveld ten doel. De Stichting beheert 50 hectare aangekocht via crowdfunding door leden. De Vereniging zorgt voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten zoals excursies, natuurwerkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, website, etc. Zie hier kaart gebied.

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Mededelingen

Het jaarplan en begroting voor 2023 van de Vereniging Mooi Binnenveld zijn beschikbaar, lees hier meer over de geplande activiteiten.

De eerste Mooi Binnenveld Nieuwsbrief van 2023 is uit. Abonneer U gratis (zie boven).

28 maart  Presentatie in de BBLTHK over Het Binnenveld in het kader van de cyclus over De strijd om het Wageningse Landschap: “Proeftuin voor Plattelandsvernieuwing” door Rogier van der Mast van de Lieskamp. Aanvang 20.00. Inloop 19.30.

15 april  Fiets- en/of wandelexcursie  in de Binnenveldse Hooilanden. Vertrek vanaf knooppunt 13 (Hoek Veensteeg/Nieuwe steeg) . Zaterdagmiddag 13.30 onder begeleiding van Mooi Binnenveld gidsen.

Contact