De Binnenveldse Hooilanden is een van de gebieden in Nederland waar kwartels veelvuldig voorkomen. De kwartel (Coturnix coturnix) komt lang niet overal voor vanwege haar specifieke habitatvereisten (traditionele graanakkers,…

Recent nieuws

Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld stellen zich de ontwikkeling, het beheer en behoud van natuur in het Binnenveld ten doel. De Stichting beheert 50 hectare aangekocht via crowdfunding door leden. De Vereniging zorgt voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten zoals excursies, natuurwerkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, website, etc. Zie hier kaart gebied.

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Mededelingen

7 mei    – Wandelexcursie naar De Groene Grens. Aanvang 13.30 bij ingang aan de Dragonderweg, Veenendaal.

18 mei  – ALV voor leden en certificaathouders in het Schip van Blaauw, aanvang 20.00. Zie nieuwsbrief

28 mei – Fietsexcursie in het kader van de Week van de Biologie. Aanvang 13.30 bij Onder de Linden, Wageningen.

Contact