De Groene Grens

Groene Grens 1

De Groene Grens is een natuurgebied, gelegen op de grens van de gemeenten Veenendaal en Ede, tussen de Dragonderweg en de Zuiderkade. Door de ligging van het gebied vormt het een natuurlijke grens tussen Veenendaal en Ede. De Groene Grens is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling, namelijk Veenendaal-Oost. De gemeente Veenendaal heeft de aankoop van de grond en inrichting van het natuurgebied gefinancierd uit de winst op de verkoop van kavels aan particulieren in het ontwikkelingsgebied Veenendaal-Oost. De Groene Grens is momenteel 40 hectare groot en bestaat uit twee deelgebieden. Het zuidelijk deel is in 2012-2013 aangelegd (fase 1), het noordelijk deel in 2014-2015 (fase 2). Deze twee gebieden zijn sinds 23 september 2023 officieel verbonden via Groene Grens Midden (fase 3). Met de inrichting van fase 3 (30 hectare) is de totale oppervlakte van het natuurgebied 70 hectare.

Natuurlint

De Groene Grens sluit in het zuiden, bij de Meentdijk, direct aan op de Binnenveldse Hooilanden. Zo ontstaat één langgerekt lint van natuurgebieden door het Binnenveld, van de A12 tot nabij de Blauwe Kamer. Dit natuurlint is onderdeel van de landelijke Ecologische Hoofdstructuur (EHS), in Gelderland het Gelders Natuurnetwerk genoemd.

Er zijn verschillende toegangen tot de Groene Grens. De hoofdentree van het zuidelijk deel is aan de Dragonderweg, nabij nr. 23. De ingang van het noordelijk deel ligt naast Dragonderweg nr. 3. Bij de ingangen staan infoborden met daarop wandelroutes . Het gaat om relatief korte wandelroutes van 1 – 2 kilometer. Met de opening van Groene Grens Midden is een lange wandeltcoht van Zuid naar Noord ook mogelijk. Naast de wandelroutes is er in het zuidelijk deel een mooi vlonderpad aanwezig. De Groene Grens is het hele jaar toegankelijk.

Zeldzame plantensoorten

Voor wilde dieren zijn er diverse voorzieningen aangelegd, waaronder een oeverzwaluwwand, tunnels voor amfibieën en kleine zoogdieren en een faunatoren voor vogels en vleermuizen. Het voornaamste natuurtype in de Groene Grens is schraalgrasland. Daarnaast komen onder meer bloemrijke hooilanden, poelen, bosjes, houtwallen, natuurakkers en kalkmoeras voor. Mede als gevolg van ijzer- en kalkrijk kwelwater dat in de Groene Grens aan het oppervlak komt, groeien hier diverse zeldzame plantensoorten, zoals diverse soorten orchideeën, klokjesgentiaan, moeraskartelblad en parnassia. Ook komen er vele vogelsoorten voor, waaronder ijsvogel, koekoek, buizerd en lepelaar. Deze natuurwaarden maken de Groene Grens tot een uniek geheel.

Onderstaand ziet u drie vogelvluchttekeningen van de Groene Grens Noord, Midden en Zuid. Als u op de link klikt, kunt u de pdf inclusief toelichting downloaden.

 

De Groene Grens – Noord

De Groene Grens – Midden

De Groene Grens – Zuid