Educatie

Educatie 2 resized

Mooi Binnenveld streeft ernaar om zoveel mogelijke jongeren te betrekken bij de natuur in de Binnenveldse Hooilanden.

In samenwerking met IVN Natuureducatie organiseert Mooi Binnenveld velddagen voor Lager Onderwijs in Ede/Bennekom, maar ook op verzoek in Wageningen met IVN Het Groene Wiel. IVN-gidsen en Mooi Binnenveld gidsen werken hierin samen. Mooi Binnenveld volgt het Preventie- en Integriteitsbeleid van het IVN: In Veilige Handen.

Daarnaast begeleidt Mooi Binnenveld studenten van MBO (bv. AERES), HBO (bv VanHall-Larenstein) en Universiteit (bv WUR) bij verschillende studies en opdrachten.

Daarnaast organiseert Mooi Binnenveld, met name op verzoek, excursies(wandel en fiets-) en thematische lezingen voor verschillende doelgroepen.

Verzoeken richten aan: info@mooibinnenveld.nl.