Hooilanden ©Heemskerk

Excursie 6 juli vanuit natuur- en boerenperspectief

Natuur en landbouw, zijn die nu wel of niet te verenigen? Kunnen partijen elkaar vinden en elkaar versterken of zijn de belangen niet verenigbaar? Het NRC kopte begin juni “Met polderen komen ze er in het Binnenveld niet meer” en Mooi Binnenveld publiceerde zelf haar gebiedsvisie “Binnenveld 2040”.
Tijdens deze excursie laten we de praktijk zien waarin zowel natuur als landbouw aan bod komen. We beginnen met een fietstocht langs het projectgebied van de Binnenveldse Hooilanden. Hier zien we met eigen ogen de verschillen en overeenkomsten tussen de gebieden die de samenwerkende partijen beheren.

Dit zijn in de Binnenveldse Hooilanden: Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (boeren; rood), Stichting Mooi Binnenveld (burgers; blauw) en Staatsbosbeheer (groen). Het laatste deel van de excursie vindt plaats op de boerderij De Hooilanden (Slagsteeg 20). De eigenaren Lodewijk Pool en Floor de Kanter zullen een presentatie en een rondleiding op hun bedrijf verzorgen.
De Vereniging Mooi Binnenveld biedt de deelnemers op de boerderij een drankje aan. Enthousiaste gidsen van Mooi Binnenveld begelieden deze excursie. Zij kennen het gebied en het project Binnenveldse Hooilanden. Tegelijkertijd is de kans groot dat deelnemers veel weten, of in ieder geval willen weten, over de relatie natuur-landbouw.

Zaterdag 6 juli, aanvang 13.30 uur. Binnenveldse Hooilanden, vanuit natuur- en boerenperspectief. Startpunt: Café Onder de Linden (Haagsteeg 16, Wageningen). Fietsen en rondleiding op boerderij de Hooilanden.
Houd de website van Mooi Binnenveld goed in de gaten. Als het heel slecht weer is, gelasten we de exursie af en dat komt dan op de website onder mededelingen.
Graag aanmelden voor deze excursie op info@mooibinnenveld.nl met vermelding van de datum.
Voor Leden van Mooi Binnenveld is de excursie gratis.
Niet-leden wordt verzocht om een bijdrage van €5 over te maken op NL46 TRIO 0320 3385 09 tnv Vereniging Mooi Binnenveld.

Recent nieuws