Actief worden

Boompjes trekken 21 augustus 2

Mooi Binnenveld is een vrijwilligersorganisatie en beheert 50 hectare van de Binnenveldse Hooilanden, en heeft ook nog een beheerscontract voor de Groene Grens. Beide beheersovereenkomsten voorzien in het werken met vrijwilligers met name de certificaathouders en leden van de vereniging, maar ook andere vrijwilligers.  De werkzaamheden bestonden aanvankelijk uit het uitstrooien van maaisel uit de nabijgelegen Hellen en andere (gebiedseigen) deelgebieden.

Er zijn verschillende vrijwilligersactiviteiten die te maken hebben met het beheer. Dit varieert van snoeien en knotten bij de Groene Grens en mogelijk ook eendenbosje tot het boompjestrekken in het gebied van Mooi Binnenveld.

De Vereniging organiseert veel excursies voor allerlei categorieën bezoekers en met name op verzoek. Voor de excursies zijn gidsen noodzakelijk. Mooi Binnenveld wil graag het aantal beschikbare gidsen van en voor alle leeftijdsgroepen uitbreiden.  Daarnaast werkt Mooi Binnenveld met een gastheer/vrouw system waarbij deze in de weekenden in het veld beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden op vaste knooppunten. Voor gastheren en -vrouwen en excursiegidsen is en korte cursus (avond en veldbezoek) beschikbaar alsmede een excursie gids. Mooi Binnenveld excursies en de rekrutering van gidsen en gastheren en -vrouwen worden gecoördineerd door Klaas Swart: coordinator.excursies@mooibinnenveld.nl. Ook kunt U zich hier aanmelden voor de genoemde korte cursus.

Veel vrijwilligers zijn ook betrokken bij de monitoring. Verder zijn vrijwilligers van Mooi Binnenveld samen met IVN ook betrokken bij de natuureducatie.

Vrijwilligersactiviteiten worden aangekondigd in de mededelingen voor de leden van Mooi Binnenveld, alsmede op de website. Bent U geïnteresseerd in registratie op de verzendlijst als vrijwilliger voor veldwerkzaamheden stuur dan een email naar info@mooibinnenveld.nl.