Actief worden

Boompjes trekken 21 augustus 2

Mooi Binnenveld is een vrijwilligersorganisatie en beheert ca 50 hectare van de Binnenveldse Hooilanden, en heeft ook nog een beheercontract voor de Groene Grens. Beide beheerovereenkomsten voorzien in het werken met vrijwilligers met name de leden van de vereniging, alsmede certificaathouders, maar ook andere vrijwilligers.  De werkzaamheden bestonden aanvankelijk uit het uitstrooien van maaisel uit de nabijgelegen Hellen en andere (gebiedseigen) deelgebieden.

Er zijn verschillende vrijwilligersactiviteiten die te maken hebben met het beheer. Dit varieert van snoeien en knotten bij de Groene Grens en het boompjestrekken in het gebied van Mooi Binnenveld.

De Vereniging organiseert veel excursies voor allerlei categorieën bezoekers en met name op verzoek. Voor de excursies zijn gidsen noodzakelijk. Mooi Binnenveld wil graag het aantal beschikbare gidsen van en voor alle leeftijdsgroepen uitbreiden.  Mooi Binnenveld excursies en de inzet van gidsen worden gecoördineerd door Hans Vellema: coordinator.excursies@mooibinnenveld.nl. Ook kunt U zich hier aanmelden als (aspirant-) gids.

Veel vrijwilligers zijn ook betrokken bij de monitoring. Verder zijn vrijwilligers van Mooi Binnenveld samen met IVN ook betrokken bij de natuureducatie.

Vrijwilligersactiviteiten worden aangekondigd in de mededelingen voor de leden van Mooi Binnenveld, alsmede op de website. Bent U geïnteresseerd in registratie op de verzendlijst als vrijwilliger voor veldwerkzaamheden stuur dan een email naar info@mooibinnenveld.nl.