Vereniging en stichting

De weg naar natuur klein

De Stichting Mooi Binnenveld beheert dat gedeelte van het natuurgebied De Binnenveldse Hooilanden dat eigendom is van Mooi Binnenveld. Als zodanig zijn ook beheerscontracten ondergebracht bij de Stichting. De Stichting heeft een ANBI status.

De Vereniging Mooi Binnenveld draagt zorg voor de organisatie en begeleiding van alle publieksgerichte activiteiten zoals excursies, natuur-werkdagen, open dagen, lezingen, onderwijs, website; etc. Daarnaast bepaalt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Vereniging MB het beleid van de Stichting MB. De samenstelling van het bestuur van de Vereniging MB is identiek aan de samenstelling van het bestuur van de Stichting MB.

Zie ook doelen en jaarplan en verslag van Stichting en Vereniging.