Comité van Aanbeveling

Excursie Mooi Binnenveld

Stichting Mooi Binnenveld heeft een Comité van Aanbeveling, bestaande uit vier leden:

  • Harry Otten (oprichter MeteoConsult),
  • Ruben Smit (fotograaf en filmmaker),
  • Hans Dorrestijn (cabaretier), en
  • Louise Vet (ex-directeur NIOO, o.a. Voorzitter Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel).

 

Waarom ondersteunt Louise Vet ons initiatief van harte?

“Biodiversiteit is geen ‘nice to have’ maar een ‘need to have’.  Het vormt de basis voor gezonde ecosystemen die cruciaal zijn voor al het leven op aarde, inclusief dat van de mens.  Het intensieve landgebruik in Nederland heeft zijn tol geëist: veel biodiversiteit is al verloren gegaan. Maar wat een prachtig initiatief is het om vlak bij u in de buurt deze biodiversiteit samen te herstellen, natuur weer de plaats te geven die het verdient. Ja, dat kan door financiële steun te geven aan de Stichting Mooi Binnenveld en zo mee te werken aan een uniek burgerinitiatief. Een prachtig voorbeeldproject om burgers actiever te betrekken bij natuurontwikkeling. Samen kunnen we meer bereiken dan u denkt. Doet u mee?”

Waarom ondersteunt Harry Otten Mooi Binnenveld?

“Nederland heeft zeldzaam mooie stukjes natuurgebied, het Binnenveld bij Wageningen is er daar een van. Het is heerlijk om er met de fiets doorheen te rijden, langs de Grift, de natuur inademen en van de stilte genieten. De Stichting Mooi Binnenveld wil dit graag conserveren en de nodige maatregelen treffen zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Dat doel ondersteun ik van harte.”