Wetenschappelijke adviescie

Philip Scheepers

De stichting en de vereniging worden geadviseerd door de wetenschappelijke adviescommissie samengesteld uit de volgende personen:

  • Dick van der Hoek (Voorzitter, ecohydroloog)
  • Michiel Wallis de Vries (bijzonder hoogleraar Ecologie en bescherming van insecten)
  • Linus van der Plas (KNNV)
  • Flip Witte (bijzonder hoogleraar systeemecologie)
  • Han Runhaar (ecohydroloog)