Bestuur

Willem Hendriks en Rob Janmaat

BESTUUR

Het bestuur van de Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld heeft de volgende samenstelling:

De samenstelling van het bestuur van de Vereniging MB is identiek aan de samenstelling van het bestuur van de Stichting MB. Rob Janmaat (Foto boven rechts met MB voorzitter) is erelid van de Vereniging Mooi Binnenveld, te bereiken via info@mooibinnenveld.nl

De Mooi Binnenveld excursies inclusief de inzet van excursieleiders en gastheren en-vrouwen worden gecoördineerd door Hans Vellema: coordinator.excursies@mooibinnenveld.nl

Voor nadere informatie over de organisatie kunnen geïnteresseerden kennisnemen van de volgende documenten:

– de Statuten van de Stichting, RSIN nummer 856888941
– de Statuten van de Vereniging, RSIN nummer 859831395
– het Meerjarenbeleidsplan 2017
– de ANBI Status Stichting Mooi Binnenveld (2020, 2021, 2022)
– de ANBI Status Vereniging Mooi Binnenveld (ingang per 1-1-2023)