Bestuur

In het bestuur van de Stichting Mooi Binnenveld zitten

  • Voorzitter Kees de Ruiter
  • Secretaris Ingrid Luitse
  • Penningmeester Rob Janmaat
  • Bestuurslid Patrick Jansen
  • Bestuurslid Frank Berendse

Het RSIN-nummer van de stichting is 856888941.

Geïnteresseerden kunnen hier het beleidsplan 2017 van de stichting vinden.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, er is hoogstens sprake van onkostenvergoedingen. De stichting heeft geen personeel in dienst.