Bestuur

In het bestuur van de Stichting Mooi Binnenveld zitten

Het RSIN-nummer van de stichting is 856888941.

 

Nadere informatie over de organisatie

Geïnteresseerden kunnen kennis nemen van de volgende documenten:

– de statuten van de stichting
– het beleidsplan 2017,
– het jaarverslag 2017,
– het financieel jaarverslag 2017 (balans en baten-en-lasten),
– het financieel jaarverslag 2018 (balans en baten en lasten).

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, er is hoogstens sprake van onkostenvergoedingen. De stichting heeft geen personeel in dienst. Voor beheer van de Groene Grens is, via een payrollconstructie, een coördinator aangesteld.