Bestuur

BESTUUR

In het bestuur van de Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld zitten

Het RSIN-nummer van de stichting is 856888941.
De samenstelling van het bestuur van de Vereniging MB is identiek aan de samenstelling van het bestuur van de Stichting MB.
Voor nadere informatie over de organisatie kunnen geïnteresseerden kennisnemen van de volgende documenten:

– de statuten van de stichting,
– de statuten van de vereniging,
– het beleidsplan 2017,
– het jaarverslag 2017,
– het jaarverslag 2018,
– het jaarverslag 2019,
– het Jaarverslag 2020 Mooi Binnenveld,
– het Jaarplan en begroting 2021 Vereniging Mooi Binnenveld,
– het financieel jaarverslag 2017 (balans en baten-en-lasten),
– het financieel jaarverslag 2018 (balans en baten en lasten),
– het Financieel verslag 2019 Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld,
– het Financieel verslag 2020 Stichting en Vereniging Mooi Binnenveld

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, er is hoogstens sprake van onkostenvergoedingen. De stichting heeft twee personen parttime in dienst voor beheer van ons deel van de Binnenveldse Hooilanden en van De Groene Grens: Thomas Kroon (thomas.kroon@mooibinnenveld.nl) en Nico de Koning.