Beheer

Het beheer van de Binnenveldse Hooilanden is in handen van Staatsbosbeheer (ongeveer 180 hectare), Cooperatie Binnenveldse Hooilanden (ongeveer 55 hectare) en Mooi Binnenveld (ongeveer 50 hectare).

In 2019 en 2020 is er veel werk verzet door het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland om het gebied naar de gewenste inrichting te geven, conform het opgestelde inrichtingsplan. Belangrijke onderdelen hierin zijn het afplaggen van de fosfaatrijke bovenlaag,  en de aanleg van het juiste watersysteem. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft zorg gedragen voor de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden. Deze zijn eind 2020 nagenoeg afgerond.

Voor het beheer zijn dus Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnenveld verantwoordelijk. Hiervoor is een beheerplan opgesteld. In het beheer wordt ook samengewerkt, zo wordt een deel van het maaiwerk in het terrein van Mooi Binnenveld door de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden uitgevoerd.

Voor het beheer zal door Mooi Binnenveld ook een beroep worden gedaan op de lokale bevolking. Zo hebben vrijwilligers in 2019 en 2020 geholpen met het verspreiden van maaisel over het nieuwe natuurgebied en ook kleine populieren verwijderd.  Mooi werk en zo wordt tevens de betrokkenheid van de lokale bevolking bij dit natuurgebied vergroot.