Beheer

Het beheer van de Binnenveldse Hooilanden komt in handen van Staatsbosbeheer (ongeveer 180 hectare), ANV Het Binnenveld (ongeveer 50 hectare) en Stichting Mooi Binnenveld (ongeveer 50 hectare).

Aanvankelijk zal er veel werk verzet worden door het Waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland om het gebied naar de gewenste inrichting te loodsen: het realiseren van een gezamenlijk opgesteld inrichtingsplan. Belangrijke onderdelen hierin zijn de wijze van afgraven en de aanleg van het juiste watersysteem. De provincie Gelderland draagt zorg voor uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden.

Voor het beheer op langere termijn zijn Staatsbosbeheer, Stichting Mooi Binnenveld en ANV Het Binnenveld verantwoordelijk. Hiervoor is een beheerplan opgesteld.

Voor het beheer zal door Mooi Binnenveld ook een beroep worden gedaan op de lokale bevolking: vrijwilligers die voortdurend willen bijdragen, vrijwilligers voor natuurwerkdagen, enz. Zo wordt de betrokkenheid van de lokale bevolking bij dit natuurgebied vergroot.