Beheer

Het beheer van de Binnenveldse Hooilanden is in handen van Staatsbosbeheer (ongeveer 175 ha), Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (ca.  55 ha) en Mooi Binnenveld (ca.  50 ha).

In 2019 en 2020 is er veel werk verzet door het Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie Gelderland om het gebied naar de gewenste inrichting te geven, conform het opgestelde inrichtingsplan. Belangrijke onderdelen hierin zijn het afplaggen van de fosfaatrijke bovenlaag, en de aanleg van het juiste watersysteem. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft zorg gedragen voor de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden. Deze zijn eind 2020 nagenoeg afgerond.

Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Stichting Mooi Binnenveld werken met een gezamenlijk beheerplan. In het beheer wordt ook samengewerkt, zo wordt een deel van het maaiwerk in het terrein van Mooi Binnenveld door de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden uitgevoerd. In het plan wordt beschreven welke natuurdoelen we nastreven en hoe we denken te bereiken. Daarnaast beschrijven we in het plan wat we gaan doen voor recreatie, handhaving, monitoring, educatie en communicatie.
Voor monitoring is voor de terreinen van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnenveld nog een apart monitoringplan geschreven.

Voor het beheer zal door Mooi Binnenveld ook een beroep worden gedaan op de lokale bevolking. Zo hebben vrijwilligers in 2019 en 2020 geholpen met het verspreiden van maaisel over het nieuwe natuurgebied en met het uittrekken van zaailingen van populieren en wilgen. Mooi werk en zo wordt tevens de betrokkenheid van de lokale bevolking bij dit natuurgebied vergroot.