Vuurlibel c Fred Hoorn

Meer soorten libellen in de Binnenveldse Hooilanden in 2023

Het gaat de goede kant op met het aantal soorten libellen in de Binnenveldse Hooilanden, maar de aantallen zijn, hoewel stijgende, nog beperkt.
In 2023 zijn libellen geïnventariseerd in twee deelgebieden van de Binnenveldse hooilanden: Binnenveld zuid en Binnenveld noord.  Bij de inventarisaties in Binnenveld zuid en noord samen zijn in 2023 een totaal van 28 soorten waargenomen (inclusief waarnemingen buiten de vaste routes), dat waren er 23 in 2022. Daarmee lijkt het de goede kant op te gaan wat betreft het aantal verschillende soorten in de geïnventariseerde gebieden. Tot de nieuw verschenen soorten behoren de Zuidelijke glazenmaker (in Binnenveld zuid, zie foto hiernaast) en de Kempense heidelibel (in Binnenveld noord). Deze laatste werd ook eerder gevonden in de Groene Grens. Hun komst illustreert de opmars van zuidelijke soorten, die ook elders in de Binnenveldse hooilanden is geconstateerd. De vuurlibel (zie boven) komt nog weinig voor maar het aantal is stijgende. Naast de juffers zijn de heidelibellen het meest voorkomend. De bloedrode heidelibel is dan weer vrij zeldzaam, maar neemt wel toe.
De aantallen individuen die bij de inventarisaties zijn geteld blijven echter laag. Een vergelijking met de inventarisaties in voorgaande jaren in hetzelfde gebied laat een langzame toename zien van het aantal libellen. Deze toename in gemiddelden per veldbezoek heeft nog niet het niveau van vóór de herinrichting bereikt. Mogelijke oorzaken zijn het droogvallen en/of dichtgroeien van delen van de inventarisatieroutes, weinig onderwaterplanten in veel secties, plaatselijke algenbloei en het maaibeleid.
Lees meer in het volledige rapport.

Tekst: Christa Heyting, Fred Hoorn en Willem van Raamsdonk
Foto’s: Fred Hoorn

Recent nieuws