Grote Modderkruiper foto Jan Freerk Kloen

Kikkerkoren en salamanderkraamkamer in de Binnenveldse Hooilanden

De Binnenveldse Hooilanden ontwikkelen zich snel na de werkzaamheden die het nieuwe gebied een goede start gaven. Vele vrijwilligers hebben diverse soortgroepen vanaf het begin in de gaten gehouden. Voor amfibieën is dit nauwelijks gebeurd, tot 2023.

Een man kleine watersalamander in waterfase in de Kromme Eem, 7 april 2023

Om meer te weten te komen over de amfibieën in het gebied is er in 2023 voor het eerst een inventarisatie uitgevoerd door een vrijwilliger van RAVON. Dit leverde vooral veel waarnemingen van kikkerkoren op. Overal in het gebied komt de bastaardkikker veel voor en in zuiden van het gebied is de poelkikker in de meerderheid. In de Kromme Eem planten gewone padden en kleine watersalamanders zich voort. De bijvangst op deze plek bestond uit vissen: de zeldzame grote modderkruiper, bittervoorns en marmergrondels.
In de jaarrapportage kun je meer lezen over de methode en de resultaten van de inventarisatie.
Ook in 2024 gaat er weer geteld worden. Het gebied is nog altijd volop in ontwikkeling en die ontwikkeling kan ook zorgen voor nieuwe amfibieënsoorten in het gebied. Afwachten maar!

Foto boven: Bijvangst tijdens de amfibieënmonitoring: een grote modderkruiper in de Kromme Eem, 7 april 2023.
Tekst en foto’s: Jan-Freerk Kloen

 

Recent nieuws