IMG_20200422_131850

Bezoekersborden voor de Binnenveldse Hooilanden

De Binnenveldse Hooilanden blijken nu al een grote aantrekkingskracht te hebben. Steeds meer mensen wandelen door het gebied.

Om dit bezoek in goede banen te leiden zijn er dinsdag 21 en woensdag 22 april 2020 borden in het gebied geplaatst waardoor duidelijk wordt waar je als bezoeker van de Binnenveldse Hooilanden mag wandelen. Bijzonder is dat op de borden zowel de logo’s van Mooi Binnenveld, de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Staatsbosbeheer staan. Een duidelijk teken van de goede samenwerking tussen deze drie organisaties en daarmee van het gezamenlijk beheer. Op de borden in het zuidelijk deel staat het log van de provincie Gelderland, omdat de officiële aankoop van de grond door de Coöperatie nog moet plaatsvinden. Om te kunnen handhaven, moet het logo van de eigenaar op de borden staan.

Op de borden staat  duidelijk aangegeven dat honden, ook niet als ze aangelijnd zijn,  het gebied niet in mogen. Hierdoor wordt onnodige verstoring van de vogels in het gebied voorkomen.

Naast deze bezoekersborden staan er in het gebied ook borden die  aangeven waar je niet mag komen. Zo zorgen we ervoor dat enerzijds wandelaars zich welkom voelen in de Binnenveldse Hooilanden en anderzijds dat er voldoende rustgebieden zijn waar de natuur niet verstoord wordt.

De wandelroute die langs het gebied loopt blijft vooralsnog het hele jaar open, waarbij wel gemonitord gaat worden wat de effecten hiervan zijn op de (broed)vogels. Mochten die toch te veel last hebben van de wandelaars dan zal deze wandelroute alsnog elk jaar tijdelijk worden afgesloten.

(foto: Rob Janmaat)

Recent nieuws