vlinder 1-copy 2

Bijzondere nachtvlinders in de Groene Grens

Het natuurgebied De Groene Grens is door de nachtvlinderwerkgroep van KNNV afdeling Wageningen gekozen om gedurende heel 2020 soorten en aantallen nachtvlinders te inventariseren. Twee enthousiaste leden van de nachtvlindergroep, Maurice Franssen en André Nagelhout zijn daar in maart begonnen. Vielen de tellingen in maanden maart en april door het slechte weer bijzonder tegen (2 resp. 4 nachtvlinders), op donderdag 21 mei werden maar liefst 140 soorten nachtvlinders geteld. Van deze soorten waren er een aantal zeer bijzonder. Zoals de wilgenhermelijnvlinder (landelijk bedreigd), de kleine blokspanner (vrij zeldzaam en bedreigd) en de rietluipaard (zeer zeldzaam in Gelderland en niet eerder waargenomen in de Gelderse Vallei). Van deze laatste twee soorten zijn er voldoende aantallen geteld om te kunnen vaststellen dat die ook echt in de Groene Grens leven en ‘thuis horen’.

De tellingen in de komende maanden zijn vooral interessant om zo een beeld te krijgen van wat voor soorten nachtvlinders van kruidenrijke graslanden er in de Groene Grens vliegen.

Wel zal het neerslagtekort sterk bepalen hoe de nachtvlinderpopulatie er verder dit jaar uit zal zien. Immers, mocht de droogte veel langer aanhouden dan verdorren de kruiden en zullen veel rupsen dood gaan en zullen poppen verdrogen.

Elke maand wordt er geïnventariseerd worden door 2 leden van de nachtvlinderwerkgroep van de KNNV afdeling Wageningen. Als gevolg van Corona is het jammer genoeg niet mogelijk om met alle leden van de werkgroep tegelijk te gaan tellen.

Aan het eind van 2020 ontstaat er zo een beeld van de nachtvlinderpopulatie door het jaar heen in de Groene Grens. Dat is niet alleen van waarde voor de Groene Grens zelf, maar geeft ook een idee van wat er in het gebied de Binnenveldse Hooilanden op termijn te verwachten is aan soorten en aantallen nachtvlinders.

Foto: Wilgenhermelijnvlinder gefotografeerd door André Nagelhout.

Recent nieuws