Beheerplan

In 2019 is de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden gereed. Dat betekent dat het beheer in 2020 kan starten. Daarvoor is een beheerplan opgesteld door de drie toekomstige beheerders Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnnenveld.

In het plan wordt beschreven welke natuurdoelen we nastreven en hoe we denken te bereiken. Daarnaast beschrijven we in het plan wat we gaan doen voor recreatie, handhaving, monitoring, educatie en communicatie.
Voor monitoring is voor de terreinen van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnenveld nog een apart monitoringplan geschreven.

U kunt het beheerplan hier vinden.