Beheerplan

In 2020 is de inrichting van de Binnenveldse Hooilanden gereed. Mooi Binneveld is in 2020 ook gestart met het beheer. Daarvoor is een beheerplan opgesteld door de drie toekomstige beheerders Staatsbosbeheer, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnnenveld.

In het plan wordt beschreven welke natuurdoelen we nastreven en hoe we denken te bereiken. Daarnaast beschrijven we in het plan wat we gaan doen voor recreatie, handhaving, monitoring, educatie en communicatie.
Voor monitoring is voor de terreinen van de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden en Mooi Binnenveld nog een apart monitoringplan geschreven.

U kunt het beheerplan hier vinden.