Fons5 20200415_143849BEWERKT

Een nieuw bestuurslid: Fons Koomen

Sinds begin maart 2020 is Fons Koomen bestuurslid van Mooi Binnenveld. Fons is de opvolger van Frank Berendse. Fons is goed bekend met het project Binnenveldse Hooilanden, want in 2015 is hij door Rob Janmaat gevraagd om mee te denken over de begroting van het beheer voor Mooi Binnenveld. Dit omdat Fons ervaring heeft met de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), een regeling waar ook de vereniging Mooi Binnenveld gebruik van maakt. Fons is 53 jaar en woont in Bennekom.

Binnen het bestuur houdt Fons zich met name bezig met coördinatie van de monitoring. Fons heeft ruime ervaring met het monitoren van natuurprojecten. Hij is in 1990 als bosecoloog afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit. Daarna heeft hij onder meer gewerkt bij Rijkswaterstaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, provincie Gelderland, Unie van Bosgroepen en Natuurmomenten. Zelf zegt hij daarover: ‘Natuurmonitoring loopt als een rode draad door mijn loopbaan heen’.

Nu de aanleg van de Binnenveldse Hooilanden zo goed als klaar is, gaat hij de monitoring van de Binnenveldse Hooilanden handen en voeten geven. Dit doet hij samen met zo’n 30 vrijwilligers (van onder meer de Vlinderstichting, de vogelwerkgroepen Wageningen en Ede en de plantenwerkgroep van de KNNV-Wageningen en de  mossen werkgroep van de BLWG) , en met de coöperatie, Staatsbosbeheer, de Bosgroep Midden van SNL en de wetenschappelijke adviescommissie van Mooi Binnenveld.  Het betekent bijvoorbeeld het stellen van duidelijke lange en korte termijn doelen, daar waar toepasbaar het doen van een nulmeting, het ontwikkelen van meetbare indicatoren, en het maken van een jaarplanning zodat het veldwerk van de vrijwilligers goed op elkaar afgestemd is.

Fons is in het bestuur gegaan omdat: ‘Ik ben erg enthousiast over Mooi Binnenveld en denk dat ik met mijn ervaring een bijdrage kan leveren aan de monitoring van de Binnenveldse Hooilanden waarbij alle aspecten goed aan de orde komen. Verder vind ik veldwerk doen nog steeds erg leuk, en geniet ik van het werken met zo veel verschillende vrijwilligers.’

Op het pagina Monitoring’ van de website van Mooi Binnenveld staat binnenkort veel meer  over de monitoring. 

(foto: Margriet Bos)

 

 

Recent nieuws