foto aanemer weidevogels

Vereniging Mooi Wageningen redt broedende weidevogels in de Binnenveldse Hooilanden.

Afgelopen zaterdag 4 april vond een kleine spoedvergadering plaats in de Binnenveldse Hooilanden. Bestuursleden van Vereniging Mooi Wageningen en Mooi Binnenveld troffen elkaar nabij de fietsbrug over de Grift. De uitvoerende organisatie Waterschap Vallei en Veluwe had aan weidevogelbeschermers te kennen gegeven dat zij wilden starten met werkzaamheden op deze plek. Een aantal grote graafmachines stonden al klaar, zodat het werk maandagochtend gestart kon worden.  Het waterschap wilde de werkzaamheden uitvoeren in het vogelweidegebied en midden in het broedseizoen, terwijl ook te zien was dat er veel nesten in de directe omgeving zijn te vinden. Het ging onder meer om het vergruizen van puin, wat zeer verstorend werkt. Op donderdag en vrijdag hadden ecologen van Weidevogelbescherming Binnenveld Oost en Mooi Binnenveld en een lid van de VogelWerkgroep Wageningen het waterschap benaderd en verzocht om uitstel, maar zij kregen nul op hun rekest van het waterschap.

Om te voorkomen dat het waterschap op maandag aan het werk zou gaan zocht Mooi Wageningen in het weekend contact met het Waterschap (wat niet mogelijk bleek) en diende tegelijk een handhavingsverzoek in bij de Omgevingsdienst De Vallei van de provincie Gelderland.

Maandag 6 april besloot het waterschap op basis van rapportage van een ingehuurde ecoloog, alsnog om de werkzaamheden tot in juli uit te stellen. Mooi Binnenveld is daar blij mee omdat het hier om een deelgebied van de Binnenveldse Hooilanden gaat waar van oudsher al veel weidevogels te vinden zijn. Het gaat onder meer om kieviten, grutto’s en wulpen.

Bronnen: Dagblad De Gelderlander van 7 april 2020); website Mooi Wageningen; website Waterschap Vallei en Veluwe.

Foto: Vereniging Mooi Wageningen

Recent nieuws