Baardmannetje

Zoveel moois te zien….

Wat een prachtige foto van een baardman, onlangs genomen in de Binnenveldse Hooilanden, een vrouwtje, niettemin toch baardman (foto boven) geheten. In maart en april waren er een aantal waarnemingen van deze soort in de Hooilanden, ook van paartjes, voor het eerst in het voorjaar in het gebied.

De baardman is een typische rietvogel, die men volgens Sovon  “geregeld ziet in maart en april op plekken waar ze niet broeden”. Dat laatste doen ze vooral in grote rietmoerassen met overjarig riet in Laag-Nederland, op klei.

gertkaasschieterphotography.nl

De Vogelatlas van 2018 meldt dat de soort op veen slechts in lage aantallen voorkomt, en dan vooral in moerasontwikkelingsgebieden met een relatief hoog waterpeil en een laag aandeel maairiet. Deze voorwaarden lijken in ons gebied aanwezig, dus wie weet …..

Ook veel andere bijzondere observaties op waarneming.nl in de Binnenveldse Hooilanden. Zo werd de porseleinhoen gehoord en de kleinste waterhoen. Ook  zag men de Temminck’s strandlopers en de kluut (zie foto), naast vele anderen en de ook al aanwezige jonge kieviten en grutto’s.

Op 6 mei, aanvang 13.30 bij Knooppunt 13 (Hoek Nieuwesteeg en Veensteeg) is er weer een begeleide excursie.

Tekst: Gert van der Meer
Foto’s: Monica Pelger (Baardman), Gert Kaasschieter (Kluut)

Recent nieuws