Ransuil met muis

Week van de Biologie: Fietsexcursie 27 mei

In de Week van de Biologie mag een excursie naar de Binnenveldse Hooilanden natuurlijk niet ontbreken, de ontwikkeling van de biodiversiteit is daar bijna niet bij te houden. Wilt u het met eigen ogen zien? Kom op 27 mei naar café Onder de Linden waar we om 13:30u starten met een fietsexcursie naar dit prachtige natuurgebied.

Jonge kievit

Onderweg zullen er voldoende mogelijkheden zijn om stil te staan en te genieten van de planten en dieren (vooral veel vogels). De biologie, de leer van het leven, is hier uitbundig aanwezig.

We werken deze dag met zoekkaarten, namelijk Top5 voor de algemene flora vochtig grasland, zeldzame flora blauwgrasland, moerasvogels en ook weidevogels.

Echte koekoeksbloem

 

27 mei, 13:30u, verzamelen bij Café Onder de Linden, Haagsteeg 16, Wageningen

Zie ook: https://www.weekvandebiologie.nl/activiteiten/het-binnenveld-drassige-natuur-als-bron-van-biodiversiteit

Tekst: Klaas Swart
Foto’s: Gert Kaasschieter

Recent nieuws