Waterviolier in Kromme Eem RJ

Ook in 2023 gaan we de waterkwaliteit meten in het Binnenveld. Doe mee!

Vorig jaar heeft een groep van ongeveer 15 enthousiaste ‘watermonster’ metingen gedaan aan de waterkwaliteit in het Binnenveld. Zij deden dit in het kader van het landelijke project “Vang de watermonsters’. Dat heeft zicht gegeven op de waterkwaliteit, maar het was nog een beperkt en tijdelijk beeld. Daarom willen we dit in 2023 herhalen. Dat kan in 2023 opnieuw in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieu en het NIOO, want zij hebben ook dit jaar weer een nieuwe ronde “Vang de watermonsters” opgezet. In het project stellen ze meetkits ter beschikking zodat iedereen in staat is metingen te gaan doen. Die kunnen we dus mooi gebruiken voor deze waterschouw van het Binnenveld. Daarom zoeken we gemotiveerde vrijwilligers die de waterkwaliteit van kleine wateren zoals grachten, singels, vennen, vijvers, kleinere plassen en sloten in kaart willen brengen. Help mee om de waterkwaliteit van het Binnenveld in kaart te brengen!

Foto Willem Heemskerk

Training door experts. Om goed voorbereid te kunnen starten, geeft het NIOO, projectpartner van Natuur en Milieu, gratis trainingen. Daar zijn er vijf van gepland, verspreid door het land. Als je niet bij een training kunt zijn, meld je dan aan voor één van de twee webinars. Tijdens de training leer je van experts meer over waterkwaliteit, het belang van jouw metingen en de online invoer van de meetgegevens. Ook krijg je een volledige demonstratie van de meting bij een water. We meten de helderheid en voedingstoffen in het water en kijken naar waterplanten en waterdieren. De meetkit krijg je meteen mee, zodat je helemaal voorbereid bent om zelf aan de slag te gaan metingen bij jou in de buurt!
Meetkit. Tijdens de training ontvang je meteen een meetkit. Als je een webinar volgt, krijg je de meetkit toegestuurd. De meetkit bevat een handleiding, een zoekkaart voor waterdieren, reageerbuisjes en een retourenvelop. Bij het water gebruik je een buisje voor het nemen van een watermonster. Na verzending naar NIOO-KNAW wordt in het laboratorium de nutriënten in het water gemeten.
Meerdere metingen. Het is mogelijk om op meerdere plekken te meten. We willen namelijk naar het hele Binnenveld kijken en juist buiten het natuurgebied bemonsteren. Als elke deelnemer op 3 of 5 locaties metingen uitvoert, krijgen we meer data en kunnen we de waterkwaliteit van het hele Binnenveld nog beter in kaart brengen. Voor het uitvoeren van deze metingen heb je maximaal een dagdeel nodig.
De meetgegevens kun je online doorgeven tijdens de meting aan de waterkant. De resultaten van alle metingen worden in het najaar gepubliceerd. Je kan dan ook online terugvinden wat de resultaten van jouw meting zijn. Vanuit Mooi Binnenveld gaan we hier nog een bijeenkomst over organiseren: hoe staan we er voor in het Binnenveld? En als dat beter kan: hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen. Hier willen we ook in het lopende gebiedsproces in het Binnenveld aandacht aan besteden.
Meld je aan. Tijdens de laatste ALV hebben de eerste watermonsteraars zich al aangemeld.  Maar we hebben nog veel meer watermonsters nodig. Dus zien we je aanmelding tegemoet! Aanmelden kan via https://natuurenmilieu.nl/watermonsters/.  Bij het aanmelden vind je ook alle details over de training of het webinar. Na je aanmelding ontvangen we bij Mooi Binnenveld ook graag een melding (een minimail met “Ik doe mee aan “Vang de Watermonsters” is voldoende) dat je meedoet, dan kunnen we je de kaart met mogelijke meetpunten sturen, en je op de hoogte houden van de resultaten van het project in het Binnenveld. Mail naar rob.janmaat@mooibinnenveld.nl.

Tekst en foto (waterviolier): Rob Janmaat (Werkgroep waterkwaliteit Mooi Binnenveld)

 

 

Recent nieuws