Kemphanen Foto Gert Kaasschieter

Een prachtige fietstocht

Zoveel te zien in de Binnenveldse Hooilanden, daarom nog een excursie op 6 mei, 13.30 bij knooppunt 13 (Kruispunt Nieuwesteeg en Veensteeg). Een impressie van Anneke Meijer van de fietstocht van 19 april.

Een zonnige avond met harde wind omlijstte onze fietsexcursie met circa 15 mensen door de Binnenveldse Hooilanden. Vrijwel direct na aankomst zagen we kieviten, grutto’s en wulpen. Onze route vervolgend langs de Veensteeg waren daar de eerste hazen in de buurt van jachthuisje de Snip. Even verderop was een groep fanatieke kieviten een buizerd aan het wegjagen om hun legsels en jonge pullen te beschermen. Wat een luchtacrobaten zijn het toch, een prachtig schouwspel!
In de buurt van de Werftweg liepen in het gebiedsdeel van Staatsbosbeheer enkele reeën. En in de plassen zwommen slobeenden, krakeenden, wilde eenden en de alom aanwezige grauwe ganzen. Verder de vrolijke graspiepers die soms op een paaltje nieuwsgierig naar ons zaten te kijken. Na de uitkijktoren stonden we nog even stil om naar het nieuw, afgeplagde gebied aan de Utrechtse zijde te kijken. Ook daar waren veel vogels actief waaronder tureluurs en kleine plevieren. Gele kwikstaarten hupten er vrolijk rond naast hun witte soortgenoten.
In het riet langs de Grift zochten we naar de blauwborst. We struikelden bijna letterlijk over de turende vogelaars. Allemaal wisten ze waar ze de blauwborst hadden gezien, maar helaas wij zagen ze die avond niet. Gelukkig wel de rietgors met z’n zwarte kopje en het vrolijke gezang van de rietzanger. Bij het meteoveld aangekomen zagen we twee lepelaars en een ooievaar. Verder spotten geluksvogels op de terugweg naar huis bij de Veensteeg de velduil en de steenuil. Met zon en wind, jubelende tureluurs en leeuweriken, veel roze pinksterbloemen en frisgeel raapzaad wederom een prachtige avond in de Binnenveldse Hooilanden!

Foto’s: Gert Kaasschieter (Kemphanen) en Huub Albreghs (Blauwborst)

Recent nieuws