Blauwborst Peter Pfeifer

Voorjaarsbeleving in de Binnenveldse Hooilanden

Woensdagavond 19 april 19.30 is er een avondexcursie (zie hiernaast). Zo was het afgelopen zaterdag.

Op een mooie maar frisse lentedag hebben we met circa 15 mensen de Binnenveldse Hooilanden bezocht in twee groepen. We hebben naast het verhaal achter het gebied vooral aandacht besteed aan de vogels die nu heel actief en opvallend aanwezig zijn. De gidsen hebben een top 5 van weidevogels en een top 5 van moerasvogels opgesteld, die kenmerkend zijn voor het gebied. We waren benieuwd of we die aan onze bezoekers in levenden lijve konden laten zien. Gelijk bij het vertrekpunt konden we kievit, tureluur en grutto al waarnemen. We werden opgeschrikt door een blauwe reiger die sneaky langs kwam vliegen maar waarop een meerkoet gelijk alarm sloeg. Niet zonder reden, in een mum van tijd had de reiger een jong eendje te pakken en vloog weg, achtervolgd door een radeloze moedereend. Tevergeefs, er restten daarna nog vijf jonkies. De reiger staat niet in onze top 5 ….

Even verderop hoorden we in het riet langs de kade al snel kwetterende geluidjes met af en toe welluidende fluittonen. Met geduldig zoeken ontwaarden we hier de blauwborst die zingend rondscharrelde op de bodem tussen het riet. Uiteindelijk konden bijna alle excursieleden deze vrolijke fluiter te zien krijgen. Later zagen we ook nog de rietgors en hoorden nog de wulp. De fietsexcursie zag de bruine kiekendief vliegen. Dat bracht de teller op vier van de weidevogels top 5, en drie van de moerasvogel top-5. Maar dat was niet het enige, We genoten van de tapuit op de vlonder, en een zeearend die prachtig kwam langs zeilen. Dat waren de buitencategorieën….

Met af een toe een zonnetje, jubelende tureluurs en leeuweriken en de eerste pinksterbloemen een mooie voorjaarsbeleving.

Tekst: Henk Kloen
Foto’s: Peter Pfeifer (blauwborst) en Henk Kloen

Recent nieuws