Wulp Paul Hulshof

Excursies in het broedseizoen

Het broedseizoen in de Binnenveldse Hooilanden is nu echt begonnen sinds de vondst van ’t eerste kievitsei op 19 maart. De weide- en moerasvogels zijn terug en de vegetatie ontluikt. Er is weer veel te zien in de Binnenveldse Hooilanden. Het natuurgebied ontwikkelt zich verder en breidt zich uit met de Achterbergse Hooilanden. Komt dat zien met begeleiding van vrijwilliger gidsen van Vereniging Mooi Binnenveld.

Kijk mee naar de gidssoorten voor weidevogels (Kievit, Grutto, Tureluur, Wulp, Watersnip) , moerasvogels (Blauwborst, Boomvalk, Zomertaling, Bruine kiekendief, Rietgors) en mogelijk de eerste gidsplanten (Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar, Kale jonker, Grote kattenstaart, Moerasrolklaver).

Vlonder afgesloten. Foto Thomas Kroon

Of zoals één van de excursiedeelnemers op 18 maart zei:

Echt ongelooflijk wat er tot stand is gebracht. Zaterdag jl was leuk. Een week eerder was het nog spectaculairder: er vloog een zeearend, ik zag een dodaars, en ook nog een groepje goudplevieren. En dan al die kieviten, wulpen, ook nog wat wintertalingen, paar pijlstaarten, ik word er altijd gelukkig van!

Ondanks de broedseizoenbeperkingen, zo is de vlonder afgesloten, bent U van harte welkom voor een excursie met deskundige gidsen op zaterdagmiddag 15 april. Mogelijkheden voor een fiets- en/of wandelexcursie.

Aanvang 13.30 bij fietsknooppunt 13 (Hoek Nieuwesteeg/Veensteeg).

Kijk bij slecht weer op deze website bij de mededelingen hiernaast of het doorgaat.

Foto: Paul Hulshof (wulp) en Thomas Kroon

Recent nieuws