Overzicht

Flora ontwikkeling in de Binnenveldse Hooilanden

Zeldzame planten hebben bij de inrichting van gebieden voor schraalgrasland vaak wat meer tijd nodig voor ze zich laten zien. In de Binnenveldse Hooilanden komt de ontwikkeling van bijzondere soorten nu ook flink op gang. In het voorjaar kleuren de velden roze van echte koekoeksbloem en geel van moerasrolklaver en ratelaar.

Klein vlooienkruid

In 2022 zijn meer dan 200 soorten vaatplanten geteld, waaronder echte blauwgraslandsoorten, zoals bleke zegge en melkviooltje. Die kwamen waarschijnlijk spontaan op uit oude zaden in de ondergrond. Andere soorten, zoals klokjesgentiaan, moeraskartelblad en rietorchis zijn een handje geholpen door uitstrooi van maaisel met zaad uit nabijgelegen natuurterreinen, zoals De Groene Grens.

In de buurt van het vlonderpad vinden we orchideeën, ratelaar, maar ook klokjesgentiaan en moeraskartelblad. Even verderop bij knooppunt 13 zien we klein vlooienkruid en knikkend tandzaad.

In het Noordelijk deel van Mooi Binnenveld is het beeld sinds 2021 ongewijzigd. Bijzondere planten zoals bruin cypergras, naaldwaterbies vinden we in het Staatsbosbeheer deel van de Binnenveldse Hooilanden. De snelle vegetatieontwikkeling kent ook bedreigingen zoals het zich uitbreidende riet, boompjes, pitrus, en invasieve soorten zoals oranje springzaad, grote waternavel, en schijngenadekruid. Daar staat tegenover dat er nieuwe kansen zijn voor zeldzame soorten zoals de grote muggenorchis, gewone vleugeltjesbloem, welriekende nachtorchis, addertong, bevertjes, en spaanse ruiter

Het gebied ontwikkelt zich nog volop: de dynamiek is groot! Het zal nog zorgen voor flinke veranderingen in welke soorten er leven en hun aantallen. Het ziet er in elk geval naar uit dat de populariteit van de Binnenveldse Hooilanden voor dieren en planten blijvend is. Zeker met de inrichting van nog eens 60 hectare nieuw natuurgebied in het Utrechtse deel van het Binnenveld. Zie presentatie over Flora-ontwikkeling in de Binnenveldse Hooilanden.

Zie ook: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30306

Tekst en Foto’s: Henk Kloen

Recent nieuws