excursie groene grens

Wandelexcursie in de ‘Groene Grens’ bij Veenendaal

Op zaterdag 31 augustus organiseert Mooi Binnenveld een wandelexcursie in de ‘Groene Grens’ bij Veenendaal.

Vertrek 14:00u aan Dragonderweg, 200 m ten noorden van fietsknooppunt 25 (Meentdijk).

We gaan ca. 1,5 uur wandelen in de Groene Grens Zuid, waarbij we ongeveer 2 à 3 kilometer zullen lopen (hoofdzakelijk op goed toegankelijke paden). In dit gebied komen o.a. kruidenrijke akkers, hooilanden en natte schraallanden voor met veel zeldzame plantensoorten. Er staan diverse soorten orchideeën (inmiddels uitgebloeid), verder zijn er kruidenrijke akkers waarin de laatste korenbloemen bloeien, ook bloeien er nog klokjesgentianen en parnassia. En we verwachten volop vlinders en andere insecten terwijl de vlonderpaden boven de poelen met kraakhelder water bovendien mooie plekjes bieden om libellen te spotten. Met wat geluk zien we ook nog wel lepelaar, ree, koekoek, ijsvogel en we nemen een kijkje bij de oeverzwaluwwand.

Voor deelnemers uit Wageningen die op de fiets naar de Groene Grens willen, bieden we de gelegenheid om dat gezamenlijk te doen vanaf kruispunt Kortenoordallee (Binnenhaven)-Nieuwe Kanaal. Vertrek 13:15u. We fietsen dan door het Binnenveld en we ‘inspecteren’ de werkzaamheden aan de Binnenveldse Hooilanden.

Recent nieuws