vrijwilligers verspreiden maaisel-lr

Vrijwilligers brengen maaisel op

De inrichting van het Binnenveld nadert nu zijn voltooiing. Eind september worden de werkzaamheden afgerond. Op veel percelen is de bovenste 30-50 cm afgegraven. Omdat met het afgraven ook een groot deel van de zaadvoorraad is verwijderd hebben we eerder besloten om maaisel van aangrenzende natuurgebieden met trilveen en blauwgrasland op te brengen.

Vorige week kwam dat maaisel beschikbaar. Probleem was dat op dat moment een flink deel van het gebied te nat was om het maaisel machinaal te verspreiden. Vorige week woensdagavond besloten we om een deel van het maaisel met de hand te verspreiden. Binnen 24 uur hadden we meer dan 25 vrijwilligers op de been en lukte het om de door de aannemer aangevoerde hopen het gebied in te trekken en te verspreiden. Een mooi voorbeeld van de bereidheid van al deze mensen om zich in te zetten voor de natuur in hun eigen omgeving.

(Foto’s: Jaap Mons)

 

Recent nieuws