Blauwe breedscheenjuffer

Veel Blauwe Breedscheenjuffers in 2022 geteld

Tijdens de telperiode (11 mei t/m 25 september) in de Binnenveldse Hooilanden (Veenkampersloot en Kromme Eem) nam men 23 soorten waar. Het Lantaarntje  werd het meest gezien, op afstand gevolgd door de Blauwe Breedscheenjuffer (zie boven). In 2022 verschenen drie soorten nieuw: de Koraaljuffer en de Vuurlibel, en de Bruine winterjuffer. Deze soorten hebben hun verspreidingsgebied vooral ten zuiden van Nederland, en lijken te profiteren van de klimaatopwarming.

Soorten zoals de Azuurwaterjuffer en de Grote Roodoogjuffer namen sterk toe. In 2022 zag men meer Azuurwaterjuffers dan Variabele Waterjuffers. Dat is onverwacht, omdat de Azuurwaterjuffer vooral voorkomt op zandgrond, en de Variabele Waterjuffer op veen. Ook werden voor het eerst meer Grote dan Kleine Roodoogjuffers aangetroffen. Beide soorten zijn afhankelijk van drijvende waterplanten en zaten vooral langs de Veenkampersloot.

Grote keizerlibel mannetje

Vijftien van de 23 soorten vertoonden voortplantingsgedrag. In 2021 gold dat voor 9 van de 15 soorten.   Dit blijkt onder andere uit gevonden huidjes en larven. De ontwikkeling van de libellenpopulatie in het gebied lijkt in 2022 af te vlakken, maar zal in grotere context bekeken worden.  Het weer varieert van jaar tot jaar, 2022 was warm en droog en 2021 vrij koel en nat. Andere beperkingen zijn het droogvallen van grote delen van de tel routes. Verder maaide het beheer de oevers vaak over de gehele lengte tot de laatste spriet kaal. Dit is voor alle libellensoorten ongunstig. Ook belandde soms veel maaisel in het water, wat de waterkwaliteit nadelig beïnvloed.

In de omgeving van de Binnenveldse hooilanden zijn libellen eerder geïnventariseerd in de Veenkampen (2013) en de Bennekomse Hooilanden (2016). Vergeleken met deze eerdere inventarisaties is het aantal waargenomen soorten (23) in de Binnenveldse hooilanden nog vrij laag.

Het volgen van de libellenpopulatie in de Binnenveldse Hooilanden blijft belangrijk met name in welke volgorde en aantallen verschillende soorten terugkeren. Veel zal afhangen van het waterpeil in de verschillende watergangen en het genoemde maaibeheer.  Zie ook volledig rapport

Tekst: Christa Heyting, Willem van Raamsdonk
Foto’s: Willem van Raamsdonk

 

Recent nieuws