Oranje luzernevlinder br

Dagvlinder monitoring 2022

In totaal noteerden we dit seizoen 15 soorten dagvlinders in de Binnenveldse Hooilanden. Dat is drie meer dan vorig jaar. Wel waren er vier nieuwe soorten: Gehakkelde aurelia, Groot dikkopje, Oranje luzernevlinder en Gele luzernevlinder. Het Oranjetipje, het Bruin blauwtje en zelfs de Citroenvlinder zijn dit jaar niet gezien.
Het Icarusblauwtje en Dagpauwoog zagen we dit jaar aanmerkelijk vaker dan in voorgaande jaren. In totaal telden we dit jaar 542 exemplaren. Dat is met minder bezoeken toch veel meer dan in voorgaande jaren. Een eerste indruk na 3 teljaren is dat er wel een stijging is in het aantal soorten en exemplaren. Alles blijft echter afhankelijk van de klimaatomstandigheden.

Groot dikkopje

In de periode april tot en met september zijn we 16 keer het veld in geweest om te tellen. In 2021 deden we 23 bezoeken. Standaard bekijken we dan secties van 50 meter lang met een virtuele begrenzing van 5×5 meter om ons heen en noteren we alle soorten en aantallen vlinders. In totaal zijn het 30 secties, 16 secties langs de afwatering ten noorden van het meteoveld, 2 secties over het Vlonderpad vanaf 15 juni en 12 secties langs het fietspad.
Wat wel opvalt in de tellingen is dat er langs het fietspad Koekoeksbloempad maar weinig vlinders aanwezig zijn Het aantal soorten valt erg tegen en de aantallen al helemaal. Er waren telrondes dat we geen enkele vlinder waarnamen.
2022 was weer een jaar met extreme droogte en veel warmte in de zomer waardoor veel vlinders al in de loop van augustus ophielden met vliegen. Soorten zoals de Atalanta en ook de Dagpauwoog waren veel minder te zien in augustus en september dan voorgaande jaren. Wat 2023 gaat brengen is nog onbekend, maar met twee nieuwe tellers zullen er meer bezoeken afgelegd worden. Gezien de ontwikkelingen in het gebied wellicht ook meer soorten en  exemplaren? We gaan er weer van genieten! Zie verslag

Tekst en foto’s: André Nagelhout

Recent nieuws