foto: Jaap Mons

Veel belangstelling voor nieuwjaarsbijeenkomst

Aan de uitnodiging aan de certificaathouders voor de nieuwjaarsborrel om met elkaar te vieren dat het streefbedrag van 400.000 euro van de crowdfundactie is massaal gehoor gegeven.
Voor een stampvolle tribune in de Wageningse bibliotheek werden de gasten welkom geheten door Kees de Ruiter, voorzitter van de Stichting Mooi Binnenveld. Emeritus-hoogleraar Berendse gaf aansluitend een korte schets van het ontstaan van de stichting en presenteerde een overzicht van wat we in de toekomst mogen verwachten aan nieuwe natuur in het Binnenveld.  Hij dankte de aanwezigen hartelijk voor hun bijdragen en het behaalde resultaat en zette de leden van de succesvolle crowdfund actie in het zonnetje.

Daarna was het woord aan Thomas Kroon. Hij is namens Mooi Binnenveld coördinator voor het beheer van de Groene Grens. Thomas liet een aantal voorbeelden zien van natuurontwikkeling in de Groene Grens en benadrukte het belang van een goede relatie met en participatie van omwonenden van de Groene Grens. Als dank voor het vele werk dat hij verricht, en ook voor de herkenbaarheid als hij in de Groene Grens aan het werk is, ontving Thomas van Rob Janmaat een werkjas met het logo van Mooi Binnenveld.

Het ’officiële’ deel werd afgesloten door Rob Janmaat die de nabije toekomst van Mooi Binnenveld schetste. De huidige werkzaamheden in het gebied, zoals het afgraven van de grond, moeten volgens planning in het najaar van 2019 afgerond zijn. Verder zal binnenkort bekend worden wat de precieze verkoopprijs van de grond is, waarna de aankoop van ‘onze’ grond in de Binnenveldse Hooilanden zijn beslag kan krijgen. Om certificaathouders directer te betrekken en verantwoordelijkheid te geven bij de verdere natuurontwikkeling zal er een Vereniging Mooi Binnenveld worden opgericht, waar de huidige Stichting Mooi Binnenveld, die verantwoordelijk is voor het juiste gebruik van de beschikbare financiële middelen, onderdeel van wordt.

Na deze inleidingen was er, onder het genot van een drankje, ruime gelegenheid voor de aanwezigen om met elkaar, en met het bestuur en vrijwilligers van Mooi Binnenveld kennis te maken en ideeën uit te wisselen. Indien gewenst konden certificaathouders door het plaatsen van een vlaggetje op een kaart van het gebied symbolisch aangeven waar men wil dat de 1000 m2 natuurgrond van het eigen certificaat ligt.

(Foto: Jaap Mons)

Recent nieuws