bord noord west-breedbeeld

Succesvolle straatacties in de Wageningse wijk Noordwest

Dankzij opmerkelijke crowdfundacties in vier straten in de wijk Noordwest hebben 39 gezinnen in totaal 21 certificaten aangeschaft. Het begon allemaal in de lente van 2018 met succesvolle acties in de drie straten in Noordwest: de M. ter Braakstraat, F. Bordewijkstraat en de Oudlaan, met als resultaat dat door 22 gezinnen een geldbedrag werd toegezegd dat voldoende is voor de aanschaf van 10 certificaten: vijf gezinnen schaften een eigen certificaat aan en daarnaast werden  vijf zogeheten buurtcertificaten aangeschaft met bijdragen variërend van €100 -500 per gezin.

In vervolg daarop werd eind juni aan alle bewoners van de Simon Vestdijkstraat een persoonlijke uitnodiging overhandigd om op zaterdag 7 juli bij elkaar te komen om hen te informeren over het project Binnenveldse Hooilanden dat als het ware in de achtertuin van de wijk Noordwest ligt. De uitnodigingsbrief werd verspreid door een – op initiatief van Driek Enserink (lid van de Mooi Binnenveld crowdfundingsgroep) – opgezet informeel straatcomité van negen personen, allen bewoners aan de Simon Vestdijkstraat.
De avond werd bezocht door tien bewoners, maar omdat velen aangaven wel geïnteresseerd te zijn maar die avond te zijn verhinderd werd door het straatcomité op 1 augustus een tweede infoavond georganiseerd, wederom bij Driek en Joke thuis. Die avond kwamen er wederom tien bewoners.

Tijdens de informatieavonden werd allereerst een PowerPointpresentatie gegeven waarbij de contouren van het project werden geschetst. Daarna werd aan de hand van de gedetailleerde kaart van het projectgebied de Binnenveldse Hooilanden verder gepraat en was er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van meningen.
Na deze twee avonden volgden vele persoonlijke bilaterale gesprekken met geïnteresseerde bewoners van de Simon Vestdijkstraat, wat uiteindelijk resulteerde in de deelname van maar liefst 17 van de 45 gezinnen van de straat met een totale geldbijdrage die nu al voldoende is voor de aanschaf van 11 certificaten. Daarnaast hebben enkele bewoners aangegeven meer tijd nodig te hebben om tot een besluit te komen.

De opbrengst van de crowdfundacties in Noordwest laten zien dat er veel steun is voor natuur in de directe omgeving. Dat groene hart laat zich zien in de steun voor Mooi Binnenveld en voor het behoud van het groen aan de zijde van de campus. Het verzet tegen de campusroute reikt dus veel verder dan alleen maar ‘NIMBY’ (Not In My Back Yard)-gedag, maar van oprechte zorg voor de effecten van deze rondweg op natuur en landschap in de directe omgeving.

 

Recent nieuws