binnenveld excursie

Geslaagde excursie voor certificaathouders

Zaterdagmiddag 18 augustus om half twee verzamelden 28 certificaathouders zich op de kruising Binnenhaven-Nieuwe Kanaal voor een fietsexcursie door het gebied Binnenveldse Hooilanden. Om certificaathouders een indruk te geven waarvoor men een certificaat heeft aangeschaft, bleek in een duidelijke behoefte te voorzien.
Na een korte introductie door Rob Janmaat ging men op weg. Aan het begin van Binnenveldse Hooilanden werd er uitleg gegeven over de hydrologische kant van de plannen. Duidelijk werd nog eens hoe uniek het gebied is dankzij het kalkrijke kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse heuvelrug en wat voor maatregelen (bijvoorbeeld afgraven van de bovengrond) er nodig zijn om voor de natuurontwikkeling optimaal gebruik te maken van dit water. Bij volgende stops werd onder meer informatie gegeven over de ecologische aspecten en de te verwachte unieke plantensoorten, over de achtergrond van het ontstaan van de stichting, over de onderhandelingen en over het definitieve plan. Hoe belangrijk een precieze uitvoering van de plannen zijn werd duidelijk toen er gestopt werd bij een in het verleden door Staatsbosbeheer ontwikkeld gelijksoortig natuurgebied. Dat leverde niet het succes op wat werd verwacht doordat het afgraven van de bodemlaag niet voldoende nauwkeurig werd gedaan. Er werd ook nog een kort bezoek gebracht aan het natuurontwikkeling gebied de Groene Grens vlakbij Veenendaal waarover de stichting Mooi Binnenveld onlangs het beheer heeft gekregen.
Op de terugweg stopten we nog bij het gebied rond de eendenkooi dat, na meerdere gesprekken met de jagersvereniging over compensatie, nu ook tot de Binnenveldse Hooilanden gaat behoren. Aan het eind van de fietstocht werden de activiteiten in de nabije toekomst benoemd, zoals bijvoorbeeld het definitief vaststellen van de aankoopprijs en de discussie of de stichting Mooi Binnenveld over moet gaan in een vereniging.
Het applaus van de deelnemers aan het einde van de excursie was een duidelijke indicatie dat het voor deze groep certificaathouders een interessante en leerzame middag is geweest.

Recent nieuws