eendekooi2-kf

Over bomen kappen, CO2 en ecologische winst

In de Stad Wageningen van 5 september stelt de heer Frits Kaaijk in een ingezonden brief enkele vragen bij het kappen van bomen in het Binnenveld. Het gaat onder meer om de bomen in het zogenaamde Cappeleveense bosje (de eendekooi) in het plangebied van de Binnenveldse Hooilanden. Hier moeten 42 bomen worden gekapt. De heer Kaaijk vindt dat ongewenst omdat hiermee vastgelegde CO2 vrijkomt.

We kunnen ons de vraag helemaal voorstellen en zijn er zelf ook niet blij mee dat er bomen moeten worden gekapt voor het project. Toch vinden we de voordelen groter dan de nadelen van deze kap. Met de kap van de bomen wordt het mogelijk om de oude veenrivier de Kromme Eem te herstellen. Deze oude veenrivier heeft hier gestroomd totdat de Grift is gegraven. Via deze oude veenrivier of eigenlijk nieuwe beek zal het water uit het nieuwe natuurgebied afstromen. Daarmee wordt het een paai- en opgroeilocatie voor diverse vissoorten en het wordt een voedselplek voor libellen, kevers, wantsen en kokerjuffers. Daarnaast is het heel geschikt voor de ontwikkeling van soortenrijke watervegetaties. Er is dus veel ecologische winst te boeken.

Voor de CO2-balans verwachten we ook een positief resultaat. Ten eerste omdat er langs de Kromme Eem  op een aantal plaatsen bosjes bij komen. Uiteindelijk is er straks dus meer hout in het gebied dan nu het geval is. Maar nog meer effect mag worden verwacht van het verhogen van het waterpeil in het hele natuurgebied. Daarmee stoppen we de veenoxidatie in het gebied, waarbij veel CO2 vrijkomt.

Deze gedachtegang kan ook worden doorgetrokken voor de weidevogels. In de komende jaren, bij de inrichting hinderen we de weidevogels die nu op de percelen broeden. Maar na aanleg verwachten we een veelvoud aan soorten en aantallen vogels in het gebied. We zijn ervan overtuigd dat de ‘vogelbalans’ ook zeer positief wordt.

 

We hopen hiermee de bezorgdheid van de heer Kaaijk te hebben weggenomen. En hem misschien zelfs enthousiast te hebben gemaakt.

 

Het bestuur van Mooi Binnenveld

Recent nieuws