Gereedschap

Aan de slag in de Groene Grens

Op  zaterdag 29 september tussen 9.00 en 15.00 uur kan iedere natuurliefhebber de handen uit de mouwen steken in de Groene Grens. Er wordt onder meer elzenopslag verwijderd en er worden enkele kijkgaten in een houtwal gemaakt.

De Groene Grens vormt een natuurlijke grens tussen Veenendaal en Ede en is onderdeel van een ecologische verbindingszone. Oorspronkelijk had dit gebied een bijzondere natuurwaarde met onder andere kalkmoeras en blauwgrasland. Dit is in de vorige eeuw verloren gegaan door agrarische activiteiten. Met de natuurontwikkeling van de afgelopen vijf jaren is dit hersteld. Het is een gebied met bosjes, moeras, hooilanden maar ook met ruige speelplekken voor kinderen. De Groene Grens is ook de achtertuin voor de bewoners van de wijk Veenendaal-oost.

We verzamelen bij de ingang van de Groene Grens aan de Dragonderweg. Iedereen die de Groene Grens een warm hart toedraagt is van harte welkom om te helpen!

 

Recent nieuws