excursiegroep-voor web

Excursie: nieuwe schraallanden maken, hoe doe je dat?

Mooi Binnenveld doet ook dit jaar mee aan de Week van de Biologie. Op 6 oktober organiseren we een fietsexcursie rond de Binnenveldse Hooilanden.Deze winter beginnen de werkzaamheden voor natuurontwikkeling in het Binnenveld. In de excursie gaan we met name kijken hoe van goed bemeste weilanden weer bijzondere natuur kan worden gemaakt.

Dit gaan we bespreken aan de hand van een inleidende presentatie (interactief). En aansluitend gaan we het veld in, dit brengt ons oog in oog met de huidige situatie: deels monotoon weiland, maar ook enkele percelen die al (bijna) voldoen aan wat we wensen. In die percelen gaan we kijken naar de huidige vegetatie en discussiëren over de gewenste en verwachte flora en fauna. We gaan met eigen ogen zien wat er gedaan moet worden om de unieke natuur terug te krijgen.

Daarnaast lichten we onze rol als groen burgerinitiatief toe. En  we gaan graag het gesprek aan over de vraag: wat kunnen burgerinitiatieven betekenen voor natuur en natuurontwikkeling?

Aanmelden is niet nodig. Vertrekpunt is Communicatiebureau de Lynx, Gebouw met de Vaas, Gerrit Zegelaarstraat 1 6709TA Wageningen (let op de beachflag op de brede trap). Aanvang: 13.30 uur, einde: 15.30 – 16.00 uur.

Hier staat de aankondiging op de site van de Week van de Biologie.

Recent nieuws