P1040631

Informatieborden als aankondiging van start inrichting

Sinds enkele weken staan er aan het fietspad dat langs het gebied de Binnenveldse Hooilanden loopt, grote informatieborden over het project. Zo worden voorbijgangers geattendeerd op wat er hier de komende jaren aan nieuwe natuur wordt ontwikkeld. Op de borden worden de organisaties die aan het project bijdragen vermeld, zijnde Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Gemeente Wageningen, Gemeente Ede en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Ook worden vermeld de periode van uitvoering: najaar 2018-zomer 2021, en de uitvoerders: Adviesbureau RPS en Aannemer Martens en Van Oord.

Wie de Q code scant  krijgt eerst een korte introductie van het project, waarna doorverwezen wordt naar diverse websites zoals ‘Binnenveldse Hooilanden’,  ‘Natura 2000-gebieden’, Kaderrichtlijn Water’, en een Persbericht over de zeldzame natuur die een nieuwe kans krijgt dankzij het project.

Recent nieuws