Eendenbosje c Melchert Meijer zu Schlochtern

Stand van zaken gebiedsproces Binnenveld

Het gebiedsproces Het Binnenveld waarin met een groot aantal partijen wordt nagedacht over een duurzame toekomst en inrichting van Het Binnenveld is een complex traject. Vlak voor de zomer is dit proces zelfs even geheel tot stilstand gekomen. Inmiddels kunnen we mededelen dat een doorstart wordt beoogd. In gezamenlijkheid is d.d. 14 december onderstaand communiqué hierover opgesteld. Wij houden jullie vanuit onze werkgroep Gebiedsproces op de hoogte. Mocht je interesse hebben om te participeren in onze werkgroep Gebiedsproces, neem dan contact op met onze voorzitter.

Rode Wouw, foto: Fred Hoorn

Tijdens het bestuurlijk overleg Binnenveld van 5 juni 2023 is besloten het gebiedsproces tijdelijk op pauze te zetten en ruimte te bieden aan een externe analyse van het proces. Met name het ontbreken van de nodige samenhang met ontwikkelingen rondom de verstedelijkingsopgave heeft invloed gehad op het proces Binnenveld. Maandagmiddag 4 december is er een bestuurlijk overleg Binnenveld geweest. Daar is door de provincies Utrecht en Gelderland, de gemeenten Ede, Wageningen, Rhenen, Veenendaal, het Waterschap Vallei en Veluwe, LNV en de betrokken gebiedspartijen gesproken over de aangereikte analyse en enkele handreikingen voor vervolg om te kunnen komen tot een goed gebiedsproces. We hebben met elkaar afgesproken om te onderzoeken of een doorstart van het gebiedsproces mogelijk is. Dit betekent dat overheden en gebiedspartijen huiswerk te doen hebben namelijk het in beeld brengen van kaders en instrumenten door de overheden. Daarnaast geven de gebiedspartijen (Gebiedscoöperatie Het Binnenveld, Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer) aan welke kansen zij zien en met welke trajecten zij zouden willen starten in het Binnenveld. In maart 2024 komen we weer bij elkaar om de input van overheden en gebiedspartijen met elkaar te bespreken.

J.P. van der Schans, wethouder Gemeente Ede, voorzitter Bestuurlijk Overleg
E.J. Bijleveld, wethouder Gemeente Wageningen,
B. Fintelman, wethouder Gemeente Rhenen,
E. Strooboscher, wethouder Gemeente Veenendaal,
M. Sterk, gedeputeerde Provincie Utrecht,
P. Drenth, gedeputeerde Provincie Gelderland,
R. Portengen, MT lid RTLG-ministerie van LNV
H. Veldhuizen, Heemraad Waterschap Vallei en Veluwe,
S. Korver, voorzitter Gebiedscoöperatie Binnenveld,
W. Hendriks, voorzitter Mooi Binnenveld,
J. Both, Hoofd Staatsbosbeheer Utrecht.

Tekst: Willem Hendriks
Foto’s: Melchert Meijer zu Schlochtern (boven), Fred Hoorn.

Recent nieuws