Ophangen fireflies

Markering aangebracht op hoogspanningsdraden

Afgelopen week is er een markering aangebracht op de slecht zichtbare bliksemdraden van de hoogspanningsmasten in het Wageningse Binnenveld. Dit is om te voorkomen dat vogels daar tegenaan vliegen met grote vogelsterfte tot gevolg. Dierenambulance, De Vogelwerkgroep en Vogelbescherming en Mooi Binnenveld vroegen daar sinds 2020 aandacht voor bij stroomnetbeheerder TenneT.

De Binnenveldse Hooilanden zijn een locatie waarvan bekend is dat er veel watervogels tegen de verbinding komen (‘draadslachtoffers‘). TenneT krijgt jaarlijks veel meldingen van dode of gewonde vogels, met name knobbelzwanen, maar ook lepelaars. Op basis hiervan heeft TenneT een pilotproject opgesteld om draadmarkering aan te brengen aan de 150kV verbinding Dodewaard-Ede bij de Veensteeg in Wageningen. Het is landelijk gezien nog een proefopzet omdat het gaat om zogenaamde Fireflies die met drones worden aangebracht.
Nadat het even geduurd heeft voordat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) goedkeuring gaf aan het project kon dit dus in december 2023 gebeuren. De werkzaamheden duurden ongeveer drie dagen.
De Firefly is een type draadmarkering dat uit onderzoeken effectiever blijkt te zijn dan de varkenskrullen die TenneT standaard aanbrengt op (nieuwe) verbindingen. Fireflies hebben UV-reflectoren waardoor ze ook voor in de nacht vliegende vogels beter zichtbaar zijn. In dit landelijke proefproject wil TenneT onderzoeken of dit type draadmarkering naast een hogere effectiviteit ook duurzaam kan worden toegepast in een hoogspanningsverbinding (dus: goed blijft zitten, geen overlast veroorzaakt e.d.). In Wageningen zijn nu 450 Fireflies aangebracht met een speciale drone, gemaakt en bestuurd door medewerkers van een Slowaaks bedrijf. Het aanbrengen met drones is ongeveer een factor 20 goedkoper dan het aanbrengen van draadmarkering met helikopters, bovendien levert het veel minder verstoring zowel voor natuur als voor omwonenden.
De verwachting is dat het aantal vogelslachtoffers met ongeveer 90% vermindert. TenneT zal de monitoring intensiveren. Meldingen van dode of gewonde vogels zijn nog steeds noodzakelijk
Zie ook: De Gelderlander en Omroep Gelderland.

Tekstbron: Jac Hakkens, ecoloog van Tennet
Videostills: Patrick Jansen

Recent nieuws