Groene Grens 3

Spectaculaire toename van blauwgrasland plantensoorten in De Groene Grens

Vanaf 2012 is langs de Dragonderweg in Ede ruim 40 ha nieuwe natuur aangelegd (“De Groene Grens”). De monitoring van de natuurontwikkeling door bureau Natuurbalans, ondersteunt onder andere het beheer door Stichting Mooi Binnenveld. In 2013 zijn met name blauwgrasland- en moerastypen ingezaaid met maaisel van de Bennekomse Meent en het Meeuwenkampje.

Klokjesgentiaan
Welriekende nachtorchis

De ontwikkeling van soorten van zeer zeldzame blauwgraslandvegetaties in zowel De Zuid en Noord Groene Grens is nog steeds in 2020 erg spectaculair te noemen. In totaal zijn er nu zelfs bijna 40 bedreigde soorten uit dit type aanwezig. In het zuidelijk gebied lijkt nu een stabilisatie op te treden wat betreft soortsamenstelling en het noordelijke deel zal dat nog een paar jaar duren. De aanwezigheid van duizenden bloeiende gentianen en negen soorten bloeiende orchissen sinds 2017 is spectaculair. Daarnaast is de aanwezigheid van het uiterst zeldzame vetblad en Parnassia opvallend.

Koninginnepage

Daarnaast zijn in 2020 zijn in het Zuidelijke deel 17 soorten libellen, 21 soorten dagvlinders en 233 nachtvlindersoorten waargenomen, echter nauwelijks sprinkhanen.  Ook de Groene en Bruine kikker, en Gewone pad, maar geen poelkikker of salamander. Hoewel het in het Noordelijke deel beter gaat, neemt het aantal broedvogels in het zuidelijke deel niet toe, maar wel bijvoorbeeld de struweelsoorten.

In totaal zijn er in dit gebied gezamenlijk na acht jaar ca 50 bedreigde (Rode lijst; hogere planten, dagvlinders en broedvogels) soorten aangetroffen die zich vermoedelijk gevestigd hebben in het gebied. Het gebied kan zich dan ook zeker onder de natuurparels van Gelderland scharen vanwege deze uitzonderlijke rijkdom.

Het hierbij aangehechte rapport geeft veel meer prachtige details en foto’s, alsmede suggesties voor het beheer.

Aangepaste tekst en foto’s: Peter Verbeek, Natuurbalans

Recent nieuws