De nieuwe Nu, De Haarwal, 2020

Bewoners van de Nude beginnen gebiedsproces: De Nieuwe NU.

Ten zuiden van het Binnenveld ligt de Nude. In dit landschap zijn bewoners eind 2020 met een gebiedsproces begonnen. De Nieuwe Nu heeft als doel initiatieven in het landschap vanuit bewoners en grondeigenaren te coördineren, te verbinden en te realiseren.

Vrijwilligerswerk

De Visie Buitengebied van de gemeente Wageningen was de aanleiding om met dit project te starten. De Nude wordt in deze visie als transitiegebied aangemerkt, een gebied waar initiatieven met betrekking tot duurzame energie, verhoging biodiversiteit, natuur inclusieve landbouw, en kleinschalige recreatie ontwikkeld gaan worden. Om te voorkomen dat het landschap een vergaarbak van initiatieven wordt is een landschappelijk raamwerk ontworpen waarbinnen dezen een plaats kunnen vinden. Bodem en water zijn leidend voor dit landschappelijk raamwerk. Daarnaast streeft De Nieuwe Nu naar multifunctioneel grondgebruik en versterking van de landschappelijke identiteit.

Vroeger was dit zuidwestelijke puntje van de Gelderse Vallei een bijzonder gebied. Het lag op de grens van het Bisdom van Utrecht en het Graafschap van Gelre. Van een moeras evolueerde het naar een levendige fruitgaard, die ook wel de Kleine Betuwe werd genoemd. Inmiddels zijn veel boomgaarden verdwenen en is het landschap opener geworden, maar het onderscheidt zich nog duidelijk van het Binnenveld.

Op de website www.denieuwenu.nl  staan ideeën voor nieuwe ontwikkelingen van bewoners en landeigenaren. Doel is deze ideeën uit te werken en te realiseren.

Op 11 september organiseert de Nieuwe Nu een buurtmarkt met sprekers, presentaties en muziek.

Tekst: Titia Hajonides. Foto’s: Rita van Biesbergen

Recent nieuws