IMG_20210616_202711114

Berenklauwen en Duizendknopen, wat moet je ermee?

Als natuurbeheerder krijg je ook te maken met ‘’ongewenste’’ soorten in je terrein, oftewel invasieve exoten. Voorbeelden hiervan zijn Reuzenberenklauw, Grote waternavel, Watercrassula, Amerikaanse rivierkreeft en Zonnebaars. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een lijst met soorten opgesteld waarvoor een Europees verbod geldt op bezit, handel, kweek, transport en import, omdat deze soorten schade kunnen toebrengen aan de biodiversiteit. Dit is de zogenaamde Unielijst. Er zijn echter ook soorten die (nog) niet op deze lijst staan, maar wel degelijk schade aan de biodiversiteit en/of ecosystemen kunnen veroorzaken. Japanse duizendknoop en Watercrassula zijn hier bekende voorbeelden van.

In de Binnenveldse Hooilanden hebben we ook te maken met enkele invasieve exoten. In het eendenbosje komt al vele jaren de Reuzenberenklauw voor. Deze soort was hier al voor de herinrichting van het gebied aanwezig. Een nadeel van Reuzenberenklauw is dat het sap van deze plant giftig is en bij aanraking met de huid, in combinatie met zonlicht, voor huidletsel kan zorgen. Het is echter wel een prachtige plant, met fantastische grote bloeischermen die ook nog eens in trek zijn bij insecten. Om de Reuzenberenklauw niet verder in het natuurgebied te laten verspreiden, zijn wij al in 2019 gestart met het bestrijden van deze soort. Wij doen dit door te voorkomen dat de planten die aan de randen van het bosje staan, zaden gaan vormen. Dit wordt bereikt door de bloeistengels voor de zaadvorming weg te knippen. Zaden van deze soort kunnen tot 7 jaar kiemkrachtig blijven.

Recentelijk is er ook door een oplettende wandelaar een kleine groeiplaats van Japanse duizendknoop gesignaleerd vlakbij de ingang van het wandelpad aan de Veensteeg. Hier groeiden enkele planten in het talud van de nieuw aangelegde Veenkampersloot. Waarschijnlijk zijn deze planten hier gekomen via grondverzet tijdens de inrichtingswerkzaamheden. Het verplaatsen van grond, waar plantendelen of wortelfragmenten van duizendknoop in zitten, zorgt vaak voor het verspreiden van deze soort. In tegenstelling tot de Reuzenberenklauw, kan Japanse duizendknoop zich zeer waarschijnlijk niet via zaden verspreiden. Het talud waar de planten groeiden, valt onder het beheer van Waterschap Vallei en Veluwe. Na onze melding van de groeiplaats, heeft het Waterschap snel gehandeld en de groeiplaats ruim uitgegraven en weer opgevuld met grond. Hiermee zijn naar verwachting alle plantendelen verwijderd en is hopelijk deze invasieve plant hier voorgoed verdwenen. Dit wordt de komende tijd goed in de gaten gehouden.

Mocht u een keer een invasieve soort aantreffen tijdens een wandeling of fietstocht, ook als u hierover twijfelt, meldt dit dan via info@mooibinnenveld.nl. Dit helpt ons om tijdig actie te ondernemen en te voorkomen dat onze prachtige inheemse soorten hinder gaan ondervinden, of erdoor overwoekerd worden.

Tekst en foto’s: Thomas Kroon

Recent nieuws