Overzicht kleiner

Natuureducatie: Over beestjes, zaadjes, vogels, stortregens en veel plezier

Sinds kort is het weer mogelijk, Natuureducatie in het Binnenveld. Op 2 en 6 juli bezochten in totaal bijna 60 groep 7 leerlingen van De Wilhelminaschool en De Prinsenakker uit Bennekom de Binnenveldse Hooilanden. IVN (Regio Oost en Het Groene Wiel) organiseerde deze dagen met een tiental vrijwilligers van IVN en Mooi Binnenveld.

Het doel is de leerlingen het Binnenveld te laten ontdekken, zodat ze kunnen uitleggen wat hier voor landschappen, dieren en planten te vinden zijn en waarom. De rode draad van de dag is welke planten en dieren passen in de verschillende landbouw- en natuuromgevingen. Op school keken de kinderen eerst naar een ppt presentatie over de geschiedenis van het Binnenveld en de IVN-film ‘Mooi Binnenveld’.

Vogelen in de regen

Vervolgens op de fiets naar de Veenkampen en met ‘n observatie stop bij twee boerderijen (Fam. Pool en Fam. Jochemsen).  In het veld werden een zestal activiteiten ontplooid: Veen ontleden, vogels spotten, waterdiertjes vangen, waterkwaliteit onderzoeken, vliegdiertjes vangen, tengels en tegenstellingen. Opdrachten op het gebied van bodem (Wat is veen en wat groeit er?), water (Schoon en vuil water en waterbeestjes, vogelen), en vegetatie (Planten diversiteit en insecten vangen).

Zittend kan het ook

Voor de kinderen voelde het als een schoolreisje, eindelijke weer het een school buitenactiviteit. Op de fiets, langs boerderijen en weilanden en vervolgens opdrachten voor observatie landbouw en natuur. In het veld was het voor sommigen wel even schrikken: beestjes (“Kunnen ze steken”), veen (“Het lijkt wel poep”), het weer (“Ik word drijfnat”). Na afloop was iedereen blij en ook weer iets wijzer.

De uitdaging is nu om deze positieve natuureducatie ervaring uit te breiden en op te schalen naar meer scholen rondom de Binnenveldse Hooilanden

Tekst en Foto’s Jannah Boerakker, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, IVN Regio Oost/IVN Het Groene Wiel (NME) en Willem Heemskerk

Recent nieuws