Neo belicht

Geslaagde fietsexcursie naar de Binnenveldse Hooilanden

Het is gelukt: weer eens een excursie naar de Binnenveldse Hooilanden! Onder de vlag van de Week van de Biologie hebben we op 29 mei zo’n 50 belangstellenden een prachtige kijk op het natuurgebied gegeven. Prachtig, omdat het deze dag erg mooi weer was, omdat de natuur erg goed zijn best deed met velden geel van de bloeiende boterbloemen, omdat langs het Koekoeksbloempad inderdaad echte koekoeksbloemen bloeiden (en niet alleen dáár), omdat grutto’s, gele kwikstaart, kleine plevier, en een buizerd werden gespot. Ook omdat kieviten en tureluurs duidelijk maakten dat een blauwe reiger in hun territorium niet gewenst was.

Excursiegids in het veld

En bovenal omdat de deelnemers erg geïnteresseerd waren en enthousiast over hoe het gebied er nu bij ligt, en over de deskundige toelichting van de gidsen.

We hebben deze excursie corona-proof georganiseerd: vertrek van de deelnemers gespreid over een heel uur, men kon met een routebeschrijving op zak de juiste weg vinden, waar op vier verschillende plaatsen gidsen aanwezig waren om de deelnemers van informatie te voorzien. Vier gidsen met elk een ander verhaal, vertelden over het hele project: hoe was het hier, wat zie je nu en welke kant gaat het op; en over hoe inmiddels al veel vogels die van plas-dras houden dit gebied hebben ontdekt; en over de beestjes in het water en de waterhuishouding met de nieuw gegraven Kromme Eem; en ook over de samenwerking (samen voor de natuur) met de boeren van de agrarische Coöperatie Binnenveldse Hooilanden.  De Coöperatie liet ons de kwaliteit van het kwelwater zien en legde ons uit hoe de boeren het beheer van de natuur ook financieel rond konden krijgen.

Een groepsgewijze excursie is in de regel heel leuk, maar de vorm die we deze keer hebben gekozen werd ook zeer gewaardeerd. Fijn dat we weer zoveel belangstellenden dit stuk natuur hebben kunnen tonen.

Willem Heemskerk (Foto’s), Henk Kloen, Peter Smits, Arjen Threels en Klaas Swart (Tekst)

Recent nieuws