Rob  Janmaat

Rob Janmaat erelid van Vereniging Mooi Binnenveld

Op 18 mei jongstleden was er eindelijk weer een ALV waar we fysiek bij elkaar kwamen. Tijdens deze vergadering in het Schip van Blauw werd afscheid genomen van de bestuursleden Rob Janmaat en Ingrid Luitse, die beiden jarenlang deel uitmaakten van het bestuur en veel voor Mooi Binnenveld hebben betekend.

Rob Janmaat is een van de initiatiefnemers en oprichters van Mooi Binnenveld. Hij zat in 2015 samen met Staatsbosbeheer en de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden in wording in de stuurgroep die het plan voor de Binnenveldse Hooilanden uitwerkte en uit onderhandelde.

Sinds 2015 is Rob zeer actief betrokken geweest bij alles aangaande de planvorming, totstandkoming  en ontwikkeling  van de Vereniging en Stichting Mooi Binnenveld.
Ook heeft hij met grote inzet en betrokkenheid een cruciale rol  gespeeld bij  de realisatie van het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden en met name ook in het Mooi Binnenveld deel ervan.

Vanwege zijn grote verdiensten voor de Vereniging en Stichting Mooi Binnenveld  en voor de Binnenveldse Hooilanden heeft het bestuur besloten om Rob Janmaat te benoemen tot erelid.

Rob blijft bij Mooi Binnenveld betrokken via de werkgroep Gebiedsproces Binnenveld, en ongetwijfeld vele andere zaken, zoals waterkwaliteit en mogelijke uitbreiding van het gebied.

In een van de komende nieuwsberichten leest u een uitgebreid interview met Rob waarin hij zowel terugblikt en vooral ook vooruitkijkt.

Tekst en foto’s: Willem Heemskerk

Recent nieuws