GG Klein 2 breed

De Groene Grens Noord: Een ontdekking

Met ongeveer 20 mensen hadden we op 25 juni een geweldige Groene Grens Noord ervaring. In twee groepen met Mooi Binnenveld gidsen en collectieve kennis zagen we prachtige vegetatie, bijzondere vogels en zelfs een ree. Ongeveer de helft fietste vanuit Wageningen naar de ingang aan de Dragonderweg en de andere helft kwam direct uit Ede en Veenendaal.

Gevlekte orchis. Foto Henk Kloen

De beheerder van Mooi Binnenveld, Thomas Kroon, had ons voor deze ene keer toegang verleend tot een aantal net gemaaide gebieden. Hierdoor konden we dichter dan normaal bij de bijzondere vegetatie komen. Langs verschillende gebiedjes wandelden we over prachtige paden, zoals langs een zomerroggeakker met akkeronkruiden, een kalkmoeras met orchideeën, nat schraalland met moeraskartelblad, en een grote plas met vogels en moerasvegetatie. We leerden dat de steenuilenkast dit jaar twee jongen heeft opgeleverd die ook geringd zijn, dodaars in de plas en vele andere vogels. Een aantal verschillende vlinders vonden we zoals groot dikkopje, bruin zandoogje, onbekend bruin uiltje en landkaartje.
Veel “geld” vonden we zoals het echte duizendguldenkruid en het penningkruid, maar ook werd het verschil tussen de moerasspirea en de poelruit duidelijk. Veel half-parasieten staan er zoals de verschillende soorten ogentroost en ook moeraskartelblad en de grote en harige ratelaar. De orchideeën waren nog een apart verhaal, overdonderend veel waren er. Meestal rietorchis en gevlekte orchis maar ook de allereerste bloeiende moeraswespenorchis in de verte.

Kleverige ogentroost. Foto Henk Kloen

Verder zagen we in de verschillende deelgebieden van Groene Grens Noord:
Roggeakker: Bolderik, korenbloem, en rode ogentroost
Kalkmoeras: Blauwe knoop, knoopkruid, orchideeën, kleverige en stijve ogentroost, dop-  en struikheide
Nat schraalland: Moeraskartelblad, biezen en russen, blauwe knoop.
Grote plas: dodaars, ree, rode waterereprijs, moeraskruiskruid, bloeiende lisdodde en watermunt. Verder langs de paden: Moerasspirea, poelruit, penningkruid, grote valeriaan,

Dank aan de Mooi Binnenveld gidsen voor een rondleiding in dit bijzondere gebied.

Tekst en foto’s: Willem Heemskerk (boven), Henk Kloen (in tekst) en Ineke Jansonius

Recent nieuws